A nyelvoktatás általános bemutatása

Iskolánk az alábbi nyelvek oktatását kínálja:

 • Angol (A1-C1)
 • Német (A1-C1)
 • Francia (A1-C1)
 • Olasz (A1-C1)
 • Orosz (A1-C1)
 • Latin (A1-C1, továbbá Latinitas antiqua, ecclesiastica, diplomatica és canonica)
 • Spanyol (A1-C1)
 • Portugál (A1-B1, továbbá brazil társalgás) igény szerint
 • Kínai (A1-B1)
 • Héber (bevezetés az Ószövetség nyelvébe, szövegolvasás)
 • Ógörög (Újszövetségi szövegolvasás) igény szerint
 • Arab (A1-A2)
 • Romani shib

A délelőtti szakoktatás órarendi keretén belül az angol, a német, a francia, az olasz, illetve a latin nyelv szerepel. A többi nyelv oktatására a délutáni szakköri keret ad lehetőséget.

Idegen nyelvi tanulmányi rend (2009-től felmenő rendszerben valósul meg)

évfolyam
első nyelv*
második nyelv**
harmadik nyelv
VII. heti 4 óra
igény szerint, délután***
 
VIII. heti 4 óra
igény szerint, délután***
 
IX. heti 4 óra
heti 3 óra
igény szerint, délután****
X. heti 3 óra
heti 4 óra
igény szerint, délután****
XI.
heti 4 óra vagy
heti 3 óra*****
heti 3 óra
 
heti 3 óra
XII.
heti 3 óra vagy
heti 3 óra
heti 3 óra
 
heti 3 óra


*első nyelv: angol vagy német
**második nyelv: francia, olasz, latin
*** délutáni nyelv VII évfolyamtól: angol, német, francia, olasz, latin,
****délutáni nyelv IX. évfolyamtól: angol, német, francia, olasz, latin, orosz, spanyol, portugál, ógörög, héber, arab, romani shib
***** Aki X. évfolyam végére angolból/németből B2-es (középfokú) nyelvvizsgát tesz, délelőtti órában tanulhat németet/angolt/kínai nyelvet de az első nyelvét is tovább tanulja C1-es (felsőfokú) szintig.

Nézzünk egy példát:

Dávid hetedikben németet választ, mert ezt tanulta általános iskolában. Ezt tanulja két évig heti hét órában, majd viszi tovább kilencedikben heti négy órában.
Kilencedikben a második nyelvek közül az olaszt választja, mert AC Milan drukker.
Tizedik végére németből leteszi a középfokút (B2), hisz tehetséges gyerek. Ezért úgy dönt, elkezdi az angolt délelőtt három órában, harmadik nyelvként, de tovább tanulja a németet is, mert egy középfokú még nem a világ.
Tizenegyedikben Dávid rájön, hogy mégiscsak orvos akar lenni, ezért délutáni szakkörben felveszi a latint is.
Tizenkettedik októberében elmegy olaszból középfokúzni (B2), februárban pedig lerakja németből a felsőfokút (C1). Emellett tanulja rendesen az angolt, és délután a latinba is betekintést nyer.

Vagy egy másikat:

Ádám kilencedikben (9B) folytatja az általános iskolában megkezdett angolt, és felveszi mellé a franciát.
Tizediktől délután spanyolt is tanul.
Tizenegyedikben leteszi angolból a középfokút.
Tizenkettedikben leteszi franciából a középfokút, de angolból érettségizik.

Vagy egy (reméljük nem ritka) harmadikat:

Márton hetedikben a haladó angol csoportba kerül. Tehetséges, és még a szorgalma is megjön.
Nyolcadikban délután elkezdi a franciát.
Kilencedikben délelőtti második nyelvnek a latint választja.
Tizedik végén leteszi angolból a középfokú (B2) vizsgát.
Tizenegyedikben ezért ugyan folytatja az angolt, de emellett harmadik nyelvnek belekóstol a németbe. Közben ráhajt a franciára (hisz ezt már negyedik éve tanulja) és elmegy középfokúzni (B2).
Tizenkettedik októberében elmegy angolból felsőfokúzni (C1), februárban pedig lerakja latinból a középfokút (B2). Németből majd jövő nyáron.