Rászoruló diákok támogatása a gimnáziumban

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium olyan nevelést biztosít, ahol a diákok megtalálják a számukra megfelelő kihívást a magas szintű oktatás, a személyes hit és elköteleződés, a közösség, a művészetek és a sport területein egyaránt. Ez olyan többletköltségekkel jár, amely messze meghaladja az állami normatívák biztosította keretet és a hátrányosabb helyzetű családok teljesítőképességét. A gimnáziumban ennek ellenére anyagi okokból senkit nem érhet hátrány: a diákokra jutó, fedezet nélkül maradt kiadásokat jótevők hozzájárulásából és adományaiból pótoljuk.

Egy diák egy évi pannonhalmi bentlakásos tanulmánya összesen (étkezéssel, szállással, taneszközökkel együtt) 2,1 millió forintba kerül, amelyből átlagban számítva 1,3 millió forintot fedeznek az állami normatívák. A fennmaradó mintegy 800.000.- forint két részből áll: kb. 282.380.- forintot étkezési díjként, a maradék 460.000.- forintot pedig kollégiumi hozzájárulásként kérjük a szülőktől. Ebből az összegből a családok több mint fele kér részleges enyhítést, 2008 óta pedig egyre több szülő kér teljes mentesítést. Nem ritka, hogy éppen a legtehetségesebb diákok jönnek nehezebb anyagi háttérből. Őket viszont nagy örömmel támogatja az apátság. Ehhez a munkánkhoz kérjük és köszönjük minden jótevőnk segítségét.

A diákok pannonhalmi taníttatását a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítványon keresztül lehet támogatni. Nagyobb összegű adomány esetén az Alapítvány költségvetésén belül elkülönítünk egy, az adományozó nevét viselő pénzalapot. Ebből az alapból az adományozó rendelkezése szerint vagy az adott évre szólóan lehet rászoruló diákokat támogatni, vagy – szintén adományozói döntésre, időbeli elhatárolásként kezelve az adományozott összeget – több évre elosztva lehet felhasználni a támogatást. Különösen nagy összeg esetén az adomány folyamatos lekötésével, pusztán a kamatok révén is lehet támogatásra fordítandó összegeket meghatározni.

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány adatai

  • Nyilvántartási szám: 08-01-0001023 
  • Székhely: 9090 Pannonhalma, Vár 1. 
  • Képviselője: Dr. Juhász-Laczik Tamás László kuratóriumi elnök 
  • Adószáma: 18535741-2-08 
  • Bankszámlaszáma: 11996602-03206377-00000000 
  • SWIFT kód: GIBAHUHB 

 A Gimnázium működésének, illetve célkitűzéseinek támogatásával kapcsolatban Juhász-Laczik Albin, a gimnázium igazgatója tud további információkkal szolgálni (96/570 140, albin@osb.hu).