Erasmus+ 2018

Gimnáziumunk 2018-ban is elnyerte az Erasmus+ támogatását összesen 20 mobilitásra. Tanáraink Európa különböző országainak nyelvkurzusain, továbbképzésein vehetnek részt. Fényképes beszámolót folyamatosan itt, disszeminációs beszámolókat pedig itt lehet olvasni.

  NÉV UTÓNÉV KURZUS VÁROS
1 BARCZA ISTVÁN PBL:Project Based Learning BERLIN
2 BAKINÉ FARKAS
ILONA English for Effective Communication OXFORD
3 BELLESI GLORIA Literature and Drama in Language Teaching with David Farmer and Alan Pulverness Norwich
4 BOROS NOÉMI Általános francia nyelvtanár továbbképző kurzus NIZZA
5 CSERTÁN JUDIT The Englisg Language Course CANTERBURY
6 KOMÁLOVICS ZOLTÁN Active art : Understanding and enjoying art in the classromm and beyond BARCELONA
7 KOVÁCS ALIDA TEACHING ENGLISH THROUGH NLP AND COACHING CANTERBURY
8 NÉMETH TAMÁS LANGUAGE COURSE CANTERBURY
9 SZABÓ MÁRTON Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies NAFPLIO
10 SZALAI ZSOLT Teacher training in Granada, Spain: “Curso práctico de 2 semanas - perfeccionamiento y reciclaje para profesores NO-NATIVOS de español como lengua extranjera - Niveles C1/C2” 2018 GRANADA
11 TAKÁTSI-HORVÁTH BENCE Spanyol kurzus GRANADA
12 TAMÁS MAGDOLNA CLIL Courses for Secondary Teachers CHELTANHAM
13 HARTYÁNDI MÁTYÁS Narrative coaching and guidance KOPPENHÁGA
14 VAVROVICS MÁTÉ LANGUAGE COURSE BRIGHTON

Az Pannonhalmi Bencés Gimnázium mint az ország egyik egyházi középiskolája a Pannonhalmi Főapátság részeként működik. Életünket a hagyomány és a folyamatos megújulás jegyében alakítjuk. Fontosnak tartjuk megőrizni az 1500 éves bencés rend, az 1000 pannonhalmi monostor és a jelenlegi formájában 70 évvel ezelőtt épült és szerveződött olasz iskola tradícióját. Ugyanakkor a folyamatos pedagógiai megújulás, az új utak keresése jellemzi XXI. századi iskolánkat. Célunk, hogy diákjaink megtalálják a számukra megfelelő kihívást a magas szintű oktatás, a személyes hit és elköteleződés, a közösség, a művészetek és a sport területein egyaránt. Ennek megfelelően a gimnázium és a diákotthon olyan egységet képez, amelyben szerzetesek, világi munkatársak és diákok együtt munkálkodnak azon, hogy a jövő nemzedék felnőtt keresztényként legyen képes válaszolni a modern kor kihívásainak. Az iskola működését európai dimenzióban képzeli el. Két sikeres Erasmus+ projekt után 2018-ban is interkulturális projektet indít, aminek címe "A 21. század kihívásaira válaszolni képes tanulók kompetenciafejlesztése a projektalapú tanítási technika és a kollaboratív együttműködési munkaforma intézményi szintű alkalmazásával tananyagfejlesztésen keresztül".

A projekt 12 hónapig tart 2018. június 1.- 2019. május 31-ig. Az intézmény versenyképességének javítása érdekében a tanulók interkulturális, szociális és személyiségfejlesztő kompetenciáinak fejlesztése a cél intézményi szintű együttműködésen alapuló projekteken keresztül. Ennek érdekében a projekt során 15 továbbképzéses munkatársi mobilitás és 2 szakmai látogatás valósul meg. A képzéseken új kompetenciafejlesztő technikákat sajátítanak el a résztvevők, amiket tudásmegosztás által intézményi szinten beépítenek az iskola munkájába: csoportszabályozási technikák, személyiségfejlesztő coaching, projektalapú tanítási módszer, dráma- és művészeti technikák, és digitális kompetenciafejlesztő technika. Az intézményi szintű együttműködések révén fejlesztik a tantervet, a tanulók motivációja nő, a tanárok elégedettsége javul. A szakmai látogatások az iskola nemzetköziesítési stratégiájának szolgálatába állnak, bővül a nemzetközi kapcsolatok száma, jó gyakorlatokat sajátítanak el a kiutazók, és előkészíő tervet dolgoznak ki egy KA2 stratégiai partnerségre.

A projekt eredménye a tantárgyak közötti projekt alapú együttműködések beépítése a tantervbe, tananyagfejlesztés, és a nemzetközi kapcsolatok fenntarthatóságának növelése, és hosszabb távon az iskola versenyképességének javítása. Az interkulturális közeg növeli a mobilitásban résztvevők szociális, szakmai és kulturális kompetenciáit. Interkulturális kommunikációjuk fejlődik, nevelői és oktatói repertoárjuk bővül. Növekszik a tanári kar versenyképessége nemzetközi szinten is. Tanulóik motiváltabbak és eredményesebbek lesznek, a nemzetközi kapcsolatokban hatékonyan vesznek részt.

Közép távon azt várjuk, hogy a sikeres projekt bátorítja a többi kollégát a következő ERASMUS+ projektben való  részvételre, ezáltal is biztosítva az iskola nemzetköziesítését.

Hosszú távon azt várjuk, hogy iskolán olyan képzést nyújt, amiben tanulóink helyes önismerettel jó csapatjátékosként optimális vállalkozási kompetenciával állnak ellent a 21. század kihívásainak.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.


The Benedictine Secondary School in Pannonhalma is one of Hungary’s most advanced religious educational institutions. It has been working for more than 70 years as an only-boys-boarding school next to the Benedictine Archabbey in Pannonhalma in distance of 120 km from Budapest. The Benedictine Rule’s open-minded attitude and interest towards foreign cultures are still present in the monks’ everyday life, in the students’ learning and the staff’s work. The school has been reserving its position in the European circulating through hosting guests from Switzerland, Germany, England, France, Italy, etc. and through its regular visits to its partner institutions in Meschede, Melk, Kremsmünster, Montecassino, etc. The school has been involved in exchange-programmes with Romania, Slovakia, Austria and keeps offering scholarships for its own students in England, Austria, Germany, the USA.  The institution' direction makes it possible for its students to choose a language from 10 different foreign languages. The staff is working on a constant pedagogical renewal and try to find new ways for our 21st century education.

Our ERASMUS+ 2018 project’s title is „Developing students' 21st century's skills by integrating project based learning methods and collaboration through improving curriculum”. The project will last 12 months long between 1 July 2018 and 30 June 2019. In order to improve the competitiveness of the institution, the project’s aim is to develop intercultural, social and personal skills among pupils through working in projects based cooperations on an institutional level. In order to achieve our goals 15 staff mobilities on teacher training courses and two job-shadowing visits will take place during the project time. In the trainings the project participants learn new techniques that will be integrated into the school's educational work after knowledge sharing meetings: group control techniques, classroom management, coaching, project-based learning methods, drama and art techniques, and digital competence development techniques. The curriculum is developed through institutional cooperations, the motivation of students increases and teachers' satisfaction improves. The job-shadowing visits support the internationalization strategy, the number of international contacts is increasing, project members learn good practices and prepare a plan for a KA2 strategic partnership.

As a result the project-based learning techniques and project co-operations are going to be integrated into the curriculum, curriculum’s issues are developed and the sustainability of international relations is supported, as well as the institutional competitiveness will be increasing. Intercultural contacts enhances the social, professional and cultural competences of participants during the mobilities. Their students will be more motivated and successful, and will be effectively involved in international relations.

Concerning medium term impacts, we expect that the successful project encourages other colleagues to co-operate with other subjects teachers through using project-based teaching methods, they involve more digital tools into their learning environment and the development of the students’ motivation improve their self-esteem, thereby ensuring the student succesful achievements in the labor market.
In the long term, we expect that our school provides an education program that train our students to become self-confident, competitive, initiative and effective in a team.