Felvételi eljárás

FELVÉTELI ELJÁRÁS A 2024-25-ös tanévre

GIMNÁZIUMI ADATOK

 • Az iskola OM azonosítója: OM 030697
 • A 4-évfolyamos gimnáziumi képzés kódja: 0001
 • A 6-évfolyamos gimnáziumi képzés kódja: 0002
 • Cím: 9090 Pannonhalma, Várkerület 1.
 • E-mail: gimnazium@osb.hu

 

FELVÉTELI ELJÁRÁS

 • Központi írásbeli felvételi egy erre kijelölt – lehetőleg a lakóhelyhez közeli – iskolában, ahol központi szervezésű írásbelit tartanak (jelentkezési határidő: 2023. november 30.).
 • A központi írásbeli időpontja: 2024. január 20. szombat 10 óra (magyar nyelv, matematika). Pótnap 2024. január 30., kedd 14.00 óra (betegség miatti igazolt távollét esetén). Szükséges felszerelés: toll, ceruza, körző, vonalzó, személyi igazolvány.

 •  Szóbeli vizsga Pannonhalmán. Az online Felvételi adatlapon (ld. lent) választható időpontok: 2024. március 4. hétfő, március 10. vasárnap, pótnap: március 11. hétfő. Mindenkit azon a napon várunk (előreláthatólag 14.30 után), amelyet itt megjelöl. A szóbelire a jelentkezők hozzák magukkal félévi értesítőjüket a Krétából kinyomtatva!
  • A szóbeli felvételi vizsga kötetlen beszélgetés, amelyben elsősorban nem a tananyag ismeretének mennyiségét vizsgálja a szóbeli felvételi bizottság, hanem a szóbeli felvételi vizsga az alábbiak szerint vizsgálja a jelentkező tanuló képességeit:
   • kommunikációs képesség,
   • kifejezőkészség és beszédstílus,
   • tanuláshoz való viszony, tanulási szokások,
   • általános tájékozottság (hazánk ma, egy-egy választott történelmi esemény felidézése, könyvélmények, saját tanulmányi sikerek-felfedezések, tantárgyi motiváció alapján a motivációval érintett szakterület feltérképezése)
   • értelmi és érzelmi fejlettség, szociális kompetenciák átélt történetek és közösségi élmények alapján
   • hitgyakorlat, személyes vallásosság

 

 • Erre a személyes találkozásra azért van pótolhatatlan és így elengedhetetlen szükség, mert iskolánk sajátossága, a szakkollégiumi élet nagy megpróbáltatást jelentene az erre még nem érett vagy nem alkalmas fiatal számára.

 

TÁJÉKOZTATÓ: a központi felvételi eljárással kapcsolatos tennivalók, tudnivalók itt: Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

 

JELENTKEZÉS: az alábbi dokumentumokat kell kitölteni a jelentkezéshez

KÖZPONTI ELJÁRÁS: minden felvételiző számára kötelezően kitöltendő és beküldendő dokumentumok

 • Tanulói jelentkezési lap (ez kell ahhoz, hogy központi írásbelit írhasson a jelentkező). A közös írásbeli felvételi vizsgára egy, a lakóhelyhez közeli iskolát érdemes választani 2023. november 30-ig – oda adja le, ahol a központi felvételit írja. A központi írásbeli tudnivalók és témakörök itt elérhetők.
 • Jelentkezési lap: ebből minden olyan iskolába kell küldeni, ahová jelentkeznek. Elektronikusan előállítandó, ill. postán beküldendő az iskolába (amennyiben nem ügyfélkapun jelentkezik), de személyesen is be lehet hozni.
 • Tanulói adatlap: ezen határozzák meg a szülők, hogy az iskolákba milyen sorrendben szeretnének jelentkezni. Elektronikusan előállítandó, ill. postán beküldendő (amennyiben nem ügyfélkapun jelentkezik) a győri Oktatási Hivatalba (ez a Felvételi Központ országosan) 2024. febr. 21-ig. Enélkül nem rangsorolható a jelentkező diák.

PANNONHALMI ELJÁRÁS: kizárólag a hozzánk felvételizők számára kötelezően kitöltendő és beküldendő dokumentumok

 • Online Felvételi adatlap: ezen kell jelezni a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumnak a felvételi szándékot 2024. febr. 21-ig. Nagyon fontos ennek mielőbbi kitöltése, mert minden további, felvételivel kapcsolatos információt az itt megadott emailcímre fogunk elküldeni.
 • Plébánosi adatlap: az egyházközség plébánosától (lelkészétől) a jelentkező ajánlását kell beküldeni a gimnáziumba postai úton ezt az adatlapot használva.
 • Hitoktatói jellemzés: segíti a jelentkező megismerését, ha hitoktatói jellemzést is küldenek, szintén postai úton.

 

RANGSOROLÁS

 • Összpontszám: a központi írásbelik pontszáma (Matematika írásbeli pontszám + Magyar nyelv írásbeli pontszám) + hozott pontok + szóbeli pontok = maximum 200 pont.
 • Hozott pontok:
 • 4-évfolyamos képzés:
 • 6. osztály 7. osztály 8. osztály félév max.
  magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15 pont

  történelem történelem 10 pont
  matematika matematika matematika 15 pont

  idegen nyelv idegen nyelv 10 pont
 • 6 évfolyamos képzés:
  • 4. osztály 5. osztály 6. osztály félév max.
   magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15 pont

   történelem történelem 10 pont
   matematika matematika matematika 15 pont

   idegen nyelv idegen nyelv 10 pont
 • Az osztályzatok átszámítása mindkét esetben a következőképpen történik:

               Jeles: 5 pont
               : 3 pont
               Közepes: 1 pont
               Elégséges: 0 pont.

 • A rangsort a fentiek alapján állítjuk össze.
 • Pontazonosság esetén a rangsorban előbbre soroljuk a szóbelin több pontot elért felvételizőket, további pontazonosság esetén a több központi írásbeli ponttal bíró felvételizőket, illetve (ha még fennáll a pontazonosság) a több hozott pontot elért jelentkezőket vesszük előre a rangsorban.
 • A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok:
 •  
  • Sajátos nevelési igényű tanulók: felvételi kérelmük elbírálása a szakértői vélemény figyelembevételével a többi tanulóval azonos, a korábban leírt szempontok alapján történik, szükség esetén a pontszámok arányosításával.
  • A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló kapcsán a Nemzeti köznevelési törvény (2011/CXC. tv.) 51.§ (5) bekezdésében meghatározott módon járunk el: a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői véleményben foglaltak alapján beterjesztett írásbeli szülői kérelmeknek megfelelően felvételiznek az igazgató határozata alapján (a szülői kérvényt és a szakértői vélemény fénymásolatát mellékelni kell az írásbeli jelentkezéskor); felvételi kérelmük elbírálása a többi tanulóval azonos szempontok alapján történik a szakértői vélemény figyelembevételével, szükség esetén a pontszámok arányosításával.

 

BEIRATKOZÁS

 • Az általános iskolai bizonyítvány megküldésével történik, amely egyben a kollégiumba való felvételt is jelenti. A beiratkozáshoz tehát nem szükséges a személyes megjelenés.
CsatolmányMéret
Fájl Plébánosi adatlap27.56 KB