Felvételi eljárás

FELVÉTELI ELJÁRÁS A 2022-23-as tanévre

Kedves Szülők!

A szóbeli meghallgatások időpontja:

 • február 27. hétfő
 • március 5. vasárnap

A 9. évfolyamra jelentkezők két osztályba kerülhetnek be, a már két éve együtt tanuló hatévfolyamos osztályba (9.A), vagy a szeptemberben újonnan induló négyévfolyamos osztályba (9.B). Kérjük, hogy az előjegyzési lapon azt is jelöljék a megfelelő helyen, ha fiuk csak az újonnan induló négyévfolyamos osztályba jelentkezik.

A 9. évfolyamra jelentkező diákok szüleit arra kérjük, hogy használják az újabb formátumú előjegyzési lapot!

A szóbelire történő jelentkezéseket február 21. hétfő 12:00 óráig tudjuk fogadni, s ezután küldjük ki mindenkinek a névre szóló behívót, e-mailben.

A pannonhalmi gimnáziumi jelentkezéshez szükséges lépések röviden:

1. Előjegyzési lap (plébánosi/hittanári ajánlással, bizonyítványmásolattal) beküldése - itt is letölthető: 6.-osok8.-osok.
2. Jelentkezés a Központi írásbeli felvételire 2022. december 2-ig. Amennyiben nem a jelenlegi iskola intézi a jelentkezést, az aktuális adatlapot itt találják - pl. általános iskola 6. osztályából (tájékoztató, frissítés később) vagy 6 és 8 évfolyamos gimnáziumból jelentkezők (tájékoztató, frissítés később) vagy határon túli diákok esetében (tájékoztató, frissítés később).  A gimnáziumunkba történő jelentkezés  egyben a kollégiumba történő jelentkezésnek is minősül a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban.
3. Központi írásbeli felvételi egy erre kijelölt iskolában (2023. január 21., szombat).
4. A "Tanulói jelentkezési lap" postázása az iskolának, valamint a "Tanulói adatlap" beküldése a Felvételi Központnak (2023. február 22. szerda). A 7. osztályba jelentkezők, valamint a kisgimnazisták és a határon túli diákok esetében ezek egyénileg is beküldhetők. Az adatlapokat elektronikus felületen lehet csak kitölteni, itt
5. Szóbeli beszélgetés Pannonhalmán (választás szerint 2023. február 27., hétfő vagy március 5., vasárnap)
6. Értesítés előjegyzésbe vételről 
7. Beíratás: A beiratkozás az általános iskolai bizonyítvány megküldésével történik, amely egyben a kollégiumba való felvételt is jelenti. A beiratkozáshoz tehát nem szükséges a személyes megjelenés. 


FELVÉTELI ELJÁRÁS (lépésről-lépésre)
PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM

1.  A pannonhalmi gimnáziumba való jelentkezés első lépése az „Előjegyzési Lap” kitöltése és visszaküldése (a félévi bizonyítvány kézhezvétele után rögtön). Emellett kérjük az egyházközség plébánosától (lelkészétől) a jelentkező ajánlását, a hitoktatótól pedig jellemzését. (Az Előjegyzési lap 6.-osok ill. 8.-osok számára, valamint a Plébánosi ajánlás-hoz szükséges Adatlap letölthető az iskola honlapjáról vagy kérheti az iskola egyéb elérhetőségein keresztül.)

Postacím: 9090 Pannonhalma, Várkerület 1.; e-mail: gimnazium@osb.hu

2 EGYSÉGES KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI

 A második lépés az egységes írásbeli felvételiken való részvétel. Ezekre 2022. december 2-ig kell jelentkezni (xlspdf) egy olyan - lehetőleg a lakóhelyhez közeli - középiskolában, ahol központi szervezésű írásbelit tartanak. (Az egységes írásbeli felvételivel kapcsolatos további információk találhatók az Oktatási Hivatal honlapjának  „Közoktatás”, „Középfokú beiskolázás” oldalain.)

Az írásbeli felvételik időpontja egységesen: 2023. január 21., szombat 10 óra

A központi írásbeli vizsga kétszer 45 percet vesz igénybe, és egy matematikai és egy anyanyelvi feladatsor kitöltéséből áll.  (Az előző évek feladatlapjai és azok javítókulcsai megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján!) Az írásbelin elért eredményről szóló igazolás másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Sajátos nevelési igényű gyermek

A nevelési tanácsadó véleményének figyelembe vételének megfelelően kaphat az írásbeli részeredményének beszámítása alól felmentést vagy időkedvezményt. Részletes tájékoztató itt.

3. Az iskolába való jelentkezés a Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszerébe történő jelentkezéssel lesz teljes. A 2021-es adatlapokat csak elektronikusan, itt tölthetik majd ki azok, akiknek nem intézi a jelenlegi iskolájuk a továbbtanulási jelentkezéseket. (Ez általában a hatévfolyamos osztályba jelentkezőket, illetve a kisgimnáziumok 8. osztályából és a határon túlról felvételizőket érintheti.) Az adatlapkitöltő programot regisztráció után tudják használni, kitöltési segédletet pedig az internetes oldal "Súgó" menüpontjában találnak. 

Az elektronikus felület kitöltésekor az alábbi adatokra lehet szükség:  Az iskola OM azonosítója: 030697, a feladatellátási hely kódja 001, a tagozatkód hatévfolyamos képzésre 0002,  a négyévfolyamos képzésre 0001. A 'Jelentkezési lap"-ot kitöltve az iskolánkba, a "Tanulói adatlap"-ot pedig az Oktatási Hivatal megadott címére küldjék el. Ezeknek a beküldési határideje is 2023. február 22., szerda. Az írásbelin elért eredményről szóló igazolás másolatát is csatolni kell a jelentkezési laphoz.

 

4. SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA A 8. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA
A szóbeli felvételi vizsgán külön beszélgetünk a szülőkkel és a jelentkező fiúkkal is. A szóbeli felvételi vizsga célja annak tisztázása, hogy az intézményünk által biztosított keresztény, evangéliumi szellemű, a bencés nevelés hagyományai alapján kialakított kollégiumi élet a felvételiző fejlődéséhez előreláthatóan megfelelő környezetet fog-e biztosítani. Szóba kerülnek a felvételiző vallási ismeretei, elkötelezettsége, illetve nyitottsága a keresztény hit, Jézus Krisztus iránt, valamint megkérdezzük tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről is. A szóbeli témakörei:

1. Személyes olvasmányélmények

2. Hon- és népismeret

3. Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra

4. A Biblia világa, vallásismeret

 

Azok jelentkezését várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az együttműködést.

A felvételi beszélgetésre való jelentkezés végső határideje: 2023. február 20., hétfő 12:00.
A beszélgetés időpontjai Pannonhalmán: 2023. február 27., hétfő és március 5., vasárnap

Kérjük a kedves Szülőket, hogy az előjegyzési lapon jelöljék meg a választott időpontot! Mindenkit azon a napon várunk felvételire, amelyet megjelöl.

 

ÉRTÉKELÉS – 8. OSZTÁLYOSOK

 1. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi magyar nyelvi feladatlapjára maximum 50 pontot kaphat.
 2. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi matematika feladatlapjára maximum 50 pontot kaphat.
 3. Az általános iskolai tanulmányi eredményére maximum 50 pontot kaphat a következő tantárgyak figyelembe vételével:

6. osztály

7. osztály

8. osztály félév

max.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

15 p.

 

történelem

történelem

10 p.

matematika

matematika

matematika

15 p.

 

idegen nyelv

idegen nyelv

10 p.

 

   Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik:

   Jeles: 5 pont
   Jó: 3 pont
   Közepes: 1 pont
   Elégséges: 0 pont.

4.A szóbeli felvételi vizsgára maximum 50 pontot kaphat.

Pontazonosság esetén a következő sorrendben előnyt élveznek:

 1. A halmozottan hátrányos helyzetűek
 2. A hátrányos helyzetűek
 3. A lakhely közelsége
 4. Amennyiben még ezek után is pontazonosság áll fenn a gyerek sajátos helyzetét vizsgáljuk meg pedagógiai szempontok alapján
   

FELVÉTELI BESZÉLGETÉS A 6. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA

A harmadik lépés a felvételi beszélgetésen való részvétel. Külön beszélgetünk a szülőkkel és a jelentkező fiúkkal is. A felvételi beszélgetés célja annak tisztázása, hogy az intézményünk által biztosított katolikus, evangéliumi szellemű, a bencés nevelés hagyományai alapján kialakított kollégiumi élet a felvételiző fejlődéséhez előreláthatóan megfelelő környezetet fog-e biztosítani. A beszélgetésen szóba kerülnek a felvételiző vallási ismeretei, elkötelezettsége, illetve nyitottsága a keresztény hit iránt, valamint megkérdezzük tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről is.

Azok jelentkezését várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az együttműködést.

A felvételi beszélgetésre való jelentkezés végső határideje: 2023. február 21., hétfő 12:00.
A beszélgetés időpontjai Pannonhalmán: 2023. február 27., hétfő délután és március 5., vasárnap délután

Kérjük a kedves Szülőket, hogy az előjegyzési lapon jelöljék meg a választott időpontot!  

 

ÉRTÉKELÉS – 6. OSZTÁLYOSOK

 1. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi anyanyelvi feladatlapjára maximum 50 pontot kaphat.
 2. Az egységes, központilag megszervezett, kompetencia alapú írásbeli felvételi matematika feladatlapjára maximum 50 pontot kaphat.
 3. Az általános iskolai tanulmányi eredményére maximum 60 pontot kaphat a következő tantárgyak figyelembe vételével:

4. osztály

5. osztály

6. osztály félév

max.

magyar nyelv

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

15 p.

magyar irodalom

történelem

történelem

15 p.

matematika

matematika

matematika

15 p.

környezet

idegen nyelv

idegen nyelv

15 p.

 

    Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik:

Jeles: 5 pont
: 3 pont
Közepes: 1 pont
Elégséges: 0 pont. 

 

Pontazonosság esetén a következő sorrendben előnyt élveznek:

 1. A halmozottan hátrányos helyzetűek
 2. A hátrányos helyzetűek
 3. A lakhely közelsége
 4. Amennyiben még ezek után is pontazonosság áll fenn a gyerek sajátos helyzetét vizsgáljuk meg pedagógiai szempontok alapján
CsatolmányMéret
Fájl Plébánosi adatlap27.56 KB
Fájl előjegyzési lap, 6-osoknak31.37 KB
Fájl előjegyzési lap, 8.-osoknak31.6 KB