Fakultációk

Hagyományosan ugyan fakultációnak hívjuk a gimnázium két utolsó évének két tárgyból választható nagyobb óraszámú és magasabb követelményt támasztó oktatását (talán már Szent Imre is "faktokról" mesélt otthon), a jogszabályok - tartalmilag pontos leírást adva - ezt emelt szintű érettségire való felkészítésnek nevezik. Ebben a hosszú mondatban nagyjából sikerült is leírni a fakultáció lényegét, azaz:

 • két tárgyból kell választani
 • tizenegyedikben és tizenkettedikben van
 • nagyobb az óraszám (általában 4-4 plusz tanórával)
 • az emelt szintű érettségi tematikáját, és azon túl az egyetemi és későbbi szakmaiság megalapozását szolgálja 
 • az alapóráktól független kisebb csoportban (magyar, történelem) VAGY alapóraszámot és többletóraszámot egységben kezelve a nem fakultációsoktól külön csoportban történik.

Pannonhalmán a délelőtti órarend hat tárgyból biztosít fakultációt, mert ezekből a leggyakoribb az emelt szintű érettségi. A diákoknak ugyanis a választott egyetemi szakhoz szükséges, az egyetemek által előírt érettségi vizsgatárgyak közül kell emelt szintű vizsgát tenniük, ezek pedig a leggyakrabban az alábbiak:

 • magyar
 • történelem
 • matematika
 • fizika
 • kémia
 • biológia

Nyelvekből azért nem hirdetünk meg fakultációt, mert a délelőtti és délutáni nyelvi órák rendszere megoldja ezt a kérdést (B2-es illetve C1-es szintű felkészítés).

A ritkábban választott tárgyakból délutáni keretben, szakkörön történik az emelt szintű vizsgára való felkészítés (a diákok legtöbbször ezt is faktnak hívják). Ilyen délutáni szakkörök:

 • földrajz
 • digitális kultúra
 • filozófia

Pannonhalmán a fakultációra való jelentkezés a tízedik osztály májusában történik. Kötelező két fakultációt megjelölni a délelőttiek közül (magyar, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia), és lehetőség van délutánira is jelentkezni. A diákok a választott egyetemi szakoknak megfelelően választják a fakultációs tantárgypárokat, ám ebben az órarendi keret megkötöttségei döntés elé állítják az iskolát. Minden fakultációs tárgynak van ugyanis egy duplaórája (2x45 perc), amely úgy történik, hogy a hat tárgy két blokkot képez, azaz három tárgynak egy időben van a duplaórája. Ez korlátozza a tantárgypárok tetszőleges összeválogatását, hisz például a duplaórás magyarfakt egy időben van a duplaórás matekfakttal és a duplaórás kémiafakttal, azaz valaki nem lehet magyar-matek faktos, vagy magyar-kémia faktos. Ez nem baj, hiszen ilyen érettségit előíró egyetemi szak nincsen. Ellenben lehet, hogy valaki matek-kémia faktpárt választana, és ekkor jön az előbb említett döntés. Összeírjuk, melyik faktpárból vannak többen: akik matek-kémiát választanának (pl. leendő vegyészek, kémikusok), vagy akik matek-biológiát (jövendő környezetmérnökök, esetleg erdészek). Hozzávesszük még azt is, hogy a nem ritka biológia-magyar párosítás (pszichológia) valójában a környezetmérnök-erdész lobbit erősíti, hiszen amelyik tárgy a matekkal párosítható, az a magyarral is az lesz. Jól mutatja ezt a két verziót a jelenlegi tizenegyedik és a tizenkettedik évfolyam faktpárjai közötti különbség, amelyet az alábbi két táblázat mutat. Ezekben a táblázatokban az egymás alatti tárgyak egy időben vannak, azaz párba nem állíthatóak, hanem a másik oszlopból kell hozzá választani tantárgypárt:

 

"A" verzió

magyar

történelem

matematika

fizika

kémia

biológia

"A" verzió lehetséges faktpárjai tehát: magyar-töri (jog, BTK), magyar-fizika (nem ajánlott), magyar-biológia (pszichológia), matek-töri (közgáz), matek-fizika (mérnök szakok, műszaki irány, TTK), matek-biosz (környezeti, agrár szakok), kémia-töri (nem ajánlott), kémia-fizika (TTK, esetleg vegyész), kémia-biológia (orvos, gyógyszerész, állatorvos).

 

"B" verzió

magyar

történelem

matematika

fizika

biológia

kémia

"B" verzió lehetséges faktpárjai tehát: magyar-töri (jog, BTK), magyar-fizika (nem ajánlott), magyar-kémia (nem ajánlott), matek-töri (közgáz), matek-fizika (mérnök szakok, műszaki irány, TTK), matek-kémia (vegyész, TTK), biológia-töri (nem ajánlott), biológia-fizika (TTK, ritkábban: orvos), kémia-biológia (orvos, gyógyszerész, állatorvos).

Azt, hogy az adott osztályban (évfolyamon) melyik verzió szerint alakítjuk az órarendet, tehát a jelentkezések aránya határozza meg.

 

faktváltásról előzetesen azt ki kell hangsúlyozni, hogy faktváltást a váltással érintett tanárok, valamint az osztályfőnök támogatásával lehet a tanulmányi igazgató-helyettesnél kérni, azaz legalább négy tanár beleegyezése szükséges hozzá. Azért ez a körültekintés, mert nem szeretnénk, hogy az első kudarcok vagy a könnyebb út reménye határozza meg a diákjaink döntéseit, hanem célunk, hogy ezek a döntések körültekintően és mindenki számára megnyugtatóan szülessenek meg. A faktváltás bizonyos irányokban könnyebb, más irányokban viszont egy idő után már szinte lehetetlen - és ezt érdemes az ingadozóknak előzetesen figyelembe venniük. Míg ugyanis magyar, történelem, biológia és kémia fakultációkra valójában kisebb nehézségek árán később is be lehet kapcsolódni (például valaki 12. évfolyam októberében ébred rá orvosi hivatására: még talán van esélye, hogy nagyon kemény munkával behozza az egy éves lemaradását biológiából és kémiából), addig matek és fizika faktra egy bizonyos szint után már mondhatni lehetetlen kívülről becsatlakozni.

Ez az összefoglaló írás támpontokat kíván adni a tízedikes diákoknak és a szülőknek, hogy a májusi jelentkezésekre készülhessenek. Természetesen egyedi kérdések mindig felmerülhetnek. Ezekről mielőbb konzultáljatok a szaktanárokkal illetve az iskolavezetéssel.