Iskolai Közösségi Szolgálat

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény értelmében az érettségi megkezdéséhez ötven (50) óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges. Ez érinti a IX-XII. évfolyamos középiskolás tanulókat. Számukra iskolánkban a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket szervezünk, illetve az iskolánkon kívül teljesített közösségi szolgálatról szükséges adminisztratív feladatokat elvégezzük.

Az intézmény az Apátsággal és az Apátsághoz kötődő szervezetettekkel vagy intézményekkel karöltve minden évben több lehetőséget is felkínál a diákoknak. Az adott tanévhez kötődően minden évben változó, különböző időtartamú és karakterű szolgálatokat tud meghirdetni.

A fiúk önkéntesen választhatnak a felkínált projektek közül. A projekteket az iskola, illetve szociális, oktatási, egyházi, nonprofit és állami szervezetek szervezhetik meg érvényesen. Magánszemélyek, cégek, vállalkozások nem igazolhatnak közösségi szolgálatot.

 

Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2021/22-es tanévben megszervezésre kerülő projektjei:

1. Bencés plébániák - fizikai segítségnyújtás a környező plébániákon (kódszám: 2201) (projektfelelős: Kapovits István, mentor: Lőrincz Pál OSB)

2. Bakonybéli fapakolás IX. évfolyamosok számára (kódszám: 2202) (mentor: Halmos Ábel OSB)

3. Óvodai együttműködés (kódszám: 2203) (projektfelelős: Kapovits István, mentor: Kapovitsné Tamás Csilla)

4. Hadisír-gondozás (kódszám: 2204) (projektfelelős-mentor: Pogány Péter) 

5.  Tehetséggondozás a Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskolában (kódszám: 2205) (projektfelelős: Dobszay Balázs, mentor: Lipták István)

06. Az apátsági gyűjtemények archivumának adatrögzítési feladatai (kódszám: 2206) (mentor: Tanai Péter)

07. Melegétel-elvitel rászoruló embereknek (Szent Márton Asztala) (kódszám: 2207) (Projektfelelős-mentor: Szalai Zsolt) 

08. Nyári munkák Bakonybélben (kávézó és kert) (kódszám: 2208) (Projektfelelős: Rochlitz Kyra, mentor: Baán Izsák OSB)

 

 

 

Az iskolában meghirdetett IKSZ foglalkozásokra való hivatalos jelentkezés

 

1)      Az iskolai programokra a diákok jelentkeznek az iskolai faliújságon illetve a projektfelelősöknél

2)      Az aktuális iskolai programokról a honlapról és az IKSZ faliújságról tájékozódhatnak.

3)      A szülők aláírásukkal járulnak hozzá gyermekük IKSZ programokon való részvételéhez, mely aláírásokat az osztályfőnökök gyűjtenek össze, majd a titkárság megőrzi azt 5 éven át. Ezt a jelentkezést minden tanév elején meg kell ismételni, amennyiben a diák jelentkezik az adott tanévben iskolai közösségi szolgálatra.

4) Iskolánkban ez a lehetőség több mint 250 diákot érint, ezért előfordulhat, hogy nem minden esetben tudjuk megoldani a tanulók foglalkoztatását a választott projektek mindegyikében. Ez főképp akkor válik szorítóvá, amikor nem kezdik időben az iskolai közösségi szolgálatot és azt az utolsó tanévre hagyják. Ezen körülmény miatt is bíztatjuk tanulóinkat és a kedves szülőket, hogy keressenek olyan partnerszervezeteket, ahol a közösségi szolgálat szintén elszámoltatható.

 

Az iskolán kívül megvalósított IKSZ foglalkozásokra vonatkozó kérések

 

5)      A külső szervezetekkel a tanulók (szüleik beleegyezésével) önállóan veszik fel a kapcsolatot. Külső szervezetek listája, melyekkel iskolánknak megállapodása van.

6)      Hogy érvényesen és követhetően lehessen elszámolni, ill. követni a közösségi szolgálatot, a külső szervezetnek együttműködési megállapodást kell kötnie a gimnáziummal. Ez a megállapodás történhet

-          elektronikus módon az iskola honlapján keresztül ITT, vagy

-          papír formátumú dokumentumban (mely letölthető ITT). Ez utóbbit két példányban kell kitölteni, majd az iskola címére elküldeni. Az iskola igazgatója aláírását követően az iskola visszapostázza majd az együttműködő szervezet részére.

7)      Az iskola kizárólag probléma esetén lép kapcsolatba a fogadóintézményekkel. A diákok külső szervezetnél történő munkáját nem szervezi, nem ellenőrzi, nem koordinálja, nem biztosítja. Ezzel a diáknak, a szülőnek és a fogadó intézménynek egyaránt tisztában kell lennie. Ezt tartalmazza az együttműködési megállapodás is, melyet a fogadó intézmény köt iskolánkkal. Ilyen értelemben az iskola nem vállal felelősséget az iskolai kereteken kívül végzett IKSZ-ért.

 

 

Az órák igazolása, az IKSZ Naplók használata

 

8)      Iskolai Közösségi Szolgálat jogcímén egy napon legfeljebb 3, nyári szünidőben legfeljebb 5 óra számolható el (hétköznapokon és hétvégéken egyaránt).

9)      A leigazolt óraszámokat a gimnázium által kiadott IKSZ Naplóban lehet egyedül érvényesen lekönyvelni, minden esetben feltüntetve a dátumot, a munkaórákat, a projekt megnevezését, az élmények leírását, a projekt vezetőjének aláírását (pecsétjét), vagy az iskola képviselőjének aláírását (pecsétjét).

10)  Az IKSZ Napló érvényes kitöltését minden esetben és kizárólag az osztályfőnök ellenőrzi rendszerint évente egyszer, június 15-ig. A teljesített (értsd: a teljesítésen túl megfelelően dokumentált, valamint szabályszerű helyen[1] végzett) IKSZ órák számát a bizonyítványba bevezeti. Amennyiben egy diák a tanév folyamán iskolát vált, az osztályfőnök hivatalos igazolást állít ki a teljesített IKSZ órákról az új iskola számára.

11)  Az IKSZ Napló a diák tulajdona. Kitöltéséért, tárolásáért ő a felelős. Amennyiben elveszíti vagy megsemmisül, a bizonyítványba, illetve a törzskönyvbe már bevezetett órák nem vesznek el.

12)  Amennyiben a Napló betelik, újat lehet kérni az osztályfőnököktől.

 

Eseti jelleggel meghirdetett iskolai IKSZ programok

 

13)  A tanév folyamán sok olyan alkalom adódik, mikor iskolánk egyedi egy vagy több alkalommal megrendezésre kerülő, időszakos projekteket hirdet meg. A diákok ezekre esetileg jelentkezhetnek, rendszerint prefektusaikon keresztül vagy a „zöld tábla” melletti faliújságon. Ezekre a projektekre nem kell külön a Szülői nyilatkozat és jelentkezési lap-ot kitölteni.

 

A diák feladatai

 

14)  Tájékozódik a tanév során az iskolában meghirdetett IKSZ foglalkozásokról;

15)  Szüleit tájékoztatja a lehetőségekről;

16)  Jelentkezik a tanévben meghirdetett, számára érdekes IKSZ feladatokra;

17)  Pontosan és felelősséggel elvégzi az IKSZ projektekben rá háruló teendőket;

18)  Tájékozódik a szünidőre eső iskolán kívül, más fogadóintézmények által szervezett IKSZ kereteken belül elszámolható foglalkozásokról, projektekről és táborokról;

19)  Az IKSZ Naplóban rögzíti a dátumot, a munkaórákat, a projekt megnevezését, az élmények leírását, valamint lehetővé teszi, hogy a projekt vezetőjének aláírása (pecsétje), vagy az iskola képviselőjének aláírása (pecsétje) bekerüljön a Naplóba;

20)  Az osztályfőnök számára rendelkezésre bocsájtja az IKSZ Naplót, hogy ő a bizonyítványba (XII. évfolyamon a törzskönyvbe is) végérvényesen bevezethesse a már teljesített óraszámokat.

21)  A szünidő folyamán teljesített, rendszerint iskolán kívüli, más fogadóintézménynél teljesített IKSZ projekteket pontosan könyveli az IKSZ Naplóban, gondosan betartva azt a szabályt, hogy naponta 3, szünidőben pedig legfeljebb 5 óra számolható el.

22)  Amennyiben új IKSZ Naplóra van szüksége az iskolai koordinátortól vagy az iskolatitkárságon újat kér.

 

A szülő feladatai

 

23)  A tanév elején tájékozódik az iskolában meghirdetett IKSZ foglalkozásokról. Ez rendszerint a honlapon és/vagy az IKSZ faliújságon megtehető.

24)  Aláírásával hozzájárul, hogy gyermeke részt vegyen az iskola által szervezett IKSZ foglalkozásokon;
[1] A projekteket az iskola, illetve szociális, oktatási, egyházi, nonprofit és állami szervezetek szervezhetik meg érvényesen. Magánszemélyek, cégek, vállalkozások nem igazolhatnak közösségi szolgálatot.

CsatolmányMéret
PDF icon Együttműködési megállapodás az IKSZ iskolán kívüli lebonyolításáról116.69 KB