Ösztöndíj program

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium meghirdeti diákjai számára a Pannonhalmi Tanulmányi Ösztöndíj Programot, amelyhez szívesen fogad támogatókat.

A Pannonhalmi Tanulmányi Ösztöndíj Program

Mi a célja a Programnak?

A Program célja a tehetséggondozás, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és a Gimnáziumunk közösségi életében is példamutató diákok támogatása. A Program szeretné az ösztöndíjban részesülő fiatalokat a Gimnázium diákságának példaként felmutatni, egyúttal őket és társaikat további kimagasló eredményekre sarkallni.

Ki pályázhat?

Tanulmányi ösztöndíjra a Gimnázium IX-XII. évfolyamos diákjai pályázhatnak. 

Kik és milyen szempontok alapján bírálják majd pályázatodat?

A pályázatokat egy öt tagból álló Ösztöndíj Bizottság bírálja el. Ennek elnöke a pannonhalmi főapát, titkára a Gimnázium igazgatója, aki kijelöli a Bizottság humán és reál szaktanár tagjait. A Bizottság ötödik tagját a Bencés Diákszövetség delegálja.

A Bizottság 1-től 100-ig terjedő skálán értékeli a beérkezett pályázatokat a következő szempontrendszer alapján:

 • Tanulmányi átlageredmény (félévi, min. 4,2-es átlag) – max. 10 pont
 • Versenyeredmények (aktuális tanév) – max. 60 pont
 • Közösségi élet – max. 30 pont

Mi a tétje a dolognak?

A Gimnázium az arra legérdemesebb diákokat erkölcsi elismerése mellett ösztöndíjban részesíti. Az ösztöndíj minimális összege 40.000 Ft tanévenként. Az ösztöndíj maximális mértéke nincs meghatározva, ezzel az Ösztöndíj Bizottságnak lehetősége nyílik, hogy a kiváló teljesítményt nyújtó diákokat jelentős összegű ösztöndíjjal támogassa. 

Technikai információk

A jelentkezéshez egy pályázati űrlapot kell kitöltened. Az űrlap ennek az oldalnak az aljától letölthető. Emellett prefektusodtól ajánlást kell beszerezned közösségi szolgálataidra vonatkozóan. Csak ezzel együtt lehet a pályázatod érvényes.

A Pannonhalmi Ösztöndíj Program háttere

A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban egy diák ellátása körülbelül 1,8 millió forintba kerül a 2020/21-as tanévben. Az állami normatívák ennek megközelítően 60%-át fedezik. Az állami finanszírozás ugyanis egyelőre nem terjed ki a hatnapos oktatás és hétnapos kollégiumi ellátás valamennyi költségére. A fennmaradó mintegy 770 ezer forint kigazdálkodása az utóbbi időben egyre nagyobb terhet ró a szülőkre és a fenntartó Főapátságra. Alapelvünk, hogy anyagi okokból senki sem maradhat ki. Az étkezési díjon felül (amely évi 310.000 forint/év, normatív kedvezmény esetén ennek fele) a szülők év elején kérhetnek engedményt fiúk kollégiumi költségeiből. De ezen felül is, a Főapátság szeretné külön ösztöndíjjal is honorálni a jól teljesítő diákokat. Ezzel a komplex célkitűzéssel hoztuk létre a Pannonhalmi Ösztöndíj Programot.

I. Mi a Pannonhalmi Ösztöndíj Program?

A Program a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium saját kezdeményezése a legtehetségesebb diákok teljesítményének elismerése, illetve a rászoruló diákok megsegítése céljából. Az Ösztöndíj Program elő kívánja segíteni a szülőkre és a fenntartó Pannonhalmi Főapátságra háruló finanszírozási terhek csökkentését is.

II. Hogyan épül fel a Program?

A Pannonhalmi Ösztöndíj Programnak három fő alkotóeleme van: a tanulmányi ösztöndíj, a szociális támogatás és a szociális ösztöndíj.

Tanulmányi ösztöndíj

 • Cél: a tehetséggondozás, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és az iskolai közösségi életben is példamutató diákok támogatása.
 • 4,2 átlag feletti 9-12. évfolyamos diákok pályázhatnak.
 • Pontrendszer: tanulmányi eredmény (10%), versenyeredmény (60% - regionális-országos, egyéni-csapat, tanulmányi-sport-egyéb), közösségi élet (30% - tanári-prefektusi ajánlás, önértékelés).
 • Ugyanaz a kuratórium bírálja valamennyi pályázatot.
 • Az ösztöndíjasok száma az éves ösztöndíjalap függvénye.
 • Év végén kerül kiosztásra, egy összegben, legalább 40.000,- Ft/fő.

Szociális engedmény

 • Cél: azon családok támogatása, amelyek a normatíva által nem fedezett iskolai költségeknek csak egy részét tudják vállalni.
 • A szülők maguk döntenek arról, mennyit tudnak vállalni a a normatíva által nem fedezett, kb. 430 ezer forintos költségből - a fennmaradó összeg automatikus támogatáskérésnek számít a a kuratórium felé. A szülői kérelmet a diáknak is alá kell írnia.
 • Kuratórium: igazgató, gazdasági vezető, érintett prefektusok.

Szociális segély

 • Cél: a leginkább rászoruló diákok családjainak támogatása, akik az étkezési költségeket sem tudják fizetni.
 • A szülők kérvényezik az igazgatónál a tanév elején egy erre rendszeresített pályázati űrlapon, illetve egy részletes indoklást tartalmazó személyes levélben.
 • Kuratórium: igazgató, gazdasági vezető, érintett prefektusok.
 • Az ösztöndíj összege a pályázók számától, illetve az ösztöndíjalap nagyságától és az egyénre szóló támogatásoktól függően 50-250ezer Ft/tanév/fő között mozoghat, az étkezési költség felső határáig.

Szemrédi-ösztöndíj

 • A Szemrédi-ösztöndíjról szóló tájékoztató itt található.

III. Hogyan lehet részt venni a Pannonhalmi Ösztöndíj Program finanszírozásában?

Az ösztöndíjak finanszírozására egyaránt várjuk volt diákok, osztályok, szimpatizánsok és cégek jelentkezését is, akik egyetértenek a Gimnázium nevelési-oktatási célkitűzéseivel és a Program céljával! A Program finanszírozása a közhasznú Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány erre a célra létrehozott alszámláin keresztül történik.

A tanulmányi ösztöndíj-alapba érkező felajánlásokat minden tanév végén, egy összegben adjuk át a Program kuratóriuma által kiválasztott diákoknak. A támogatóknak lehetősége van külön szakmai, tantárgyi célokra is ösztöndíjat felajánlani (pl. irodalmi ösztöndíj, természettudományos tevékenység elismerése, stb.).

A szociális támogatás- és ösztöndíj-alap támogatása esetén konkrét diákok segítésére nyílik lehetőség - akár nyilvánosan, akár pedig a háttérben maradva. A támogatók figyelemmel követhetik a támogatott diák tanulmányi eredményeit és közösségi aktivitását, valamint - a felek kölcsönös nyitottsága esetén - sor kerülhet személyes találkozásra is.

A Program finanszírozásáról és az abban való részvétel feltételeiről részletes tájékoztatás László Zoltánnál, a program felelősénél kapható (30/647-3916, lacizoli@osb.hu).

CsatolmányMéret
PDF icon pályázati űrlap751.22 KB