Az iskola története


 A pannonhalmi gimnáziumot és kollégiumot 1939-ben kezdték építeni. Teleki Pál miniszterelnök és az akkori főapát, Kelemen Krizosztom "olasz" gimnáziumot szeretett volna itt indítani, amelyben nagy hangsúlyt kap az olasz nyelv és kultúra oktatása. 

 A kezdet kezdetén tízéves korukban kerültek ide a fiúk, egy osztályban huszonöten voltak, az iskolát pedig nyolcosztályosra tervezték. A magyar és a hazai bencés iskolák történetében teljesen új megoldásnak számított, hogy a gimnázium és a kollégium egybeépült. Az osztályközösség a diákotthonban is együtt maradt, egy hálóban lakott, az osztályfőnök pedig többnyire diákotthoni nevelő (prefektus) is volt.
A pannonhalmi iskolát 1948 júniusában államosították, a monostorral összekötő folyosókat lefalazták.
Az iskola mint bencés gimnázium 1950-ben indulhatott újra és egyike volt annak a nyolc katolikus gimnáziumnak, amely a kommunizmus éveiben is fennmaradhatott Magyarországon. 

A pannonhalmi olasz gimnázium létrejöttéről Pelles Tamás, volt győri bencés diák írt részletes tanulmányt, amely az Iskolakultúra c. pécsi folyóiratban jelent meg 2000-ben.

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatói:

 • Kováts Arisztid (1939-1945)
 • Jámbor Mike (1945-1947)
 • Hajdú Lukács (1947-1948)
 • Legányi Norbert (1950-1952)
 • Monsberger Ulrik (1952-1956)
 • Söveges Dávid (1956-1957)
 • Vályi Hugó (1957-1962)
 • Monsberger Ulrik (1962-1965)
 • Kapuy Vitál (1965-1973)
 • Jáki Zénó (1973-1977)
 • Csóka Gáspár (1977-1979)
 • Korzenszky Richárd (1979-1989)
 • Pintér Ambrus (1989-1994)
 • Hortobágyi Cirill (1994-1996)
 • Horváth Dori Tamás (1996-2006)
 • Hardi Titusz (2006-2018)
 • Juhász-Laczik Albin (2018-


A Pannonhalmi Bencés Gimnázium hittanárai és hittant is tanító tanárai:

(A hittanároknak (az eredeti elgondolás szerint) fontos szerepük volt iskolánk "belső" arculatának (ki)alakításában. Kezdetben az iskola hittanára nem volt prefektus: ő irányította a hitoktatást, a diákmiséket, a lelkigyakorlatokat és rekollekciókat szervezte, a napi szentmisék és egyéb közös imádságok beosztását a diákkápolnában ő készítette, bármikor be lehetett hozzá menni "belső" problémákkal.)

 • Békés Gellért dr. (1940-1945)
 • Kövér Alajos dr. (1939-40 és 1945-1950)
 • Lébényi Szliárd (1946-1947)
 • Söveges Dávid (1946-1947)
 • Bajtai Oros dr. (1950 -1962)
 • Horváth Patrik (1961-1964)
 • Tarnay Brúnó dr. (1962-1970)
 • Ruttmayer Ince (1963-1964)
 • Horváth Ciprián dr. (1965-1966)
 • Áment Lukács dr. (1969-70 és 1974-1997)
 • Sulyok Elemér dr. (1971-
 • Kiss Barnabás dr. (1978-1982)
 • Nyiredy Maurus dr. (1979-1991)
 • Kiss Domonkos (1985-1986)
 • Janzsó Márton (1991-1998)
 • Varga Mátyás (1993-1994)
 • Hardi Titusz (1994-96 és 2006-
 • Vásárhelyi Anzelm (1994-1996)
 • Baumgartner Bernát (1995-
 • Szita Bánk (1997-
 • Fehérváry Jákó dr. (1997-2008)
 • Pintér Ambrus (1999-2008)
 • Horváth Dori Tamás (2005)
 • Czakó Tibor (2001-2004)
 • Juhász-Laczik Albin (2001-2003, 2008-
 • Kelemen Áron (2001-2002)
 • Lőrincz Krizosztom (2001-2004)
 • Ontko Xavér (2002-2004)
 • Bajnóczi Gábor (2005-2010)
 • Dejcsics Konrád (2007-
 • Rochlitz Kyra (2009-


A Pannonhalmi Bencés Gimnázium testnevelés tanárai:

(A testnevelés tanároknak főképp a diákotthoni élet (ki)egyensúlyozásában volt/van nagy szerepük, hogy a többnyire "szellemi" tevékenységet végző diákjaink mozgásigényüket rendszeresen, szervezetten kielégíthessék. Ez a testnevelési órákon túl a különböző sportfoglalkozásokat (edzéseket), kirándulásokat, (nyári és téli, hegyi és vízi) túrákat és más szabadidős tevékenységek szervezését jelenti.)

 • Bálint Béla Károly (1939-1941)
 • Farkas Sándor (1941-1942)
 • Csergezán László (1942-1944)
 • László István (1944-1947)
 • Faggyas Edvin (1950-1955)
 • Rozmán Tivadar (1954-1960)
 • Tálos Zoltán (1960-1990)
 • Török Loránd (1990-
 • Erdőssy István (1994-


A Pannonhalmi Bencés Gimnázium énektanárai:

(További fontos szerepe volt/van diákotthonunk életében az énektanárnak, aki az órák megtartásán túl az énekkar, az egyházi ének, a zenehallgatás (Collegium Musicum), az ifjúsági Filharmóniai Hangversenyek és más zenei események megszervezését (és az azokra való lelkesítését) is jelenti.)

 • Linzer (Lébényi) Szilárd (1939-1942)
 • Szigeti Kilián dr. (1942-1980)
 • Áment Lukács dr. (1974-2006)
 • Tokodi Veronika (2004-2006)
 • Kiss Zsolt (2006-