Vassányi Miklós péntek esti előadása

Vassányi Miklós

2019. február 15-én 20.00 órakor a Díszteremben Vassányi Miklós filozófus, vallástörténész tart előadást Kepler és az egyházak, avagy egy felekezetek feletti a felekezetek között címmel.Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Kepler – aki matematikus mivolta mellett majdnem teljesen képzett teológus is volt – lutheránusnak született, és élete végéig tartotta magát az Ágostai Hitvalláshoz. A krisztusi test mindenütt-jelenvalóságának lutheri dogmáját azonban nem tudta elfogadni, ezért az evangélikus egyházból kizárták. A kálvinizmussal csupán az Úrvacsora-tan kapcsán szimpatizált, míg a jezsuita rend szerette volna elérni Kepler áttérését a katolicizmusra. Ez a helyzet a reformáció és ellenreformáció talán legküzdelmesebb időszakában, a XVII. század első évtizedeiben végül a legrosszabb kimenetelhez vezetett: Kepler nem lehetett a lutheránus egyház tagja, és a jezsuiták sem tudták katolikus hitre téríteni – így a kora újkor egyik nagy felekezetek feletti és az egyházak újraegyesítését szorgalmazó gondolkodója végül felekezet nélkül halt meg.

Vassányi Miklós (1966) filozófus, vallástörténész.