Schmal Dániel péntek esti előadása

Schmal Dániel

2017. decemeber 15-én, pénteken este 8 órakor a gimnázium Dísztermében Schmal Dániel filozófus tart előadást 10 999 960 címmel. Kutatók szerint az idegrendszerünk másodpercenként hozzávetőleg tizenegymillió egységnyi információt továbbít az agyba (az érzékszervek receptorainak és az agy felé tartó idegrostoknak a száma alapján kalkulálva). Hasonló számítások alapján ebből másodpercenként mintegy negyven egységnyi válik számunkra tudatossá.

Így a címben jelölt szám – a negyvennel szemben – azt a roppant információtömeget jelzi, amely megismerő-rendszerünk számára másodpercről másodpercre adva van, de tudattalan marad. Mi a szerepe e tudattalanul befogadott és feldolgozott információmennyiségnek? Csaknem tizenegymillió láthatatlan kis kötél, amely minden pillanatban a környezetünkhöz és a világhoz kapcsol, miközben az, amit a világtól megkülönböztetett „önmagunknak” nevezünk, vagy az „énünknek” hívunk, jobbára a tudatos rész elenyészően felszínes rétegére épül. Az előadás e tudattalan feldolgozási folyamatok filozófiai következményeit vizsgálja. Milyen képet sugall mindez az emberről? Vajon nem vagyunk tökéletes félreértésben önmagunkkal kapcsolatban?

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!