Végzős diákjaink bérmálása

Április 27-én, Húsvét II. vasárnapján a 10.00 órakor keződő konventmisében dr. Várszegi Asztrik főapát úr a bérmálás szentségében részesítette negyvenhárom végzős diákunkat. A diákok a felkészülést főapát úr és Cirill atya vezetésével januárban kezdték el, s vasárnap esténként rendszeresen találkoztak. A bérmálás a bevezető szentségek utolsó mozzanata, azt a döntést teszi rményeink szerint teljessé, amelyet a kereszteléskor a szülők és a keresztszülők hoztak meg kisgyermek helyett, s amely felé ő élete első tizennyolc éve során haladt.