Hamvazószerda

Március 5-én, hamvazószerdán 8:00 órakor szentmisében kezdtük a szerzetesközösséggel együtt a szent negyvennapot. Fotók itt tekinthetők meg. A konventmisén velünk együtt volt Martin emeritus einsiedelni apát úr, aki a svájci katolikus egyház egyik legjelentősebb alakja. Bahngleichnis (Vasúti hasonlat) című könyve bestseller lett Svájban. Abt Martin a gimnázium tizenkettedikes C1 németcsoportjának javaslatára három Fasnachtsgleichnist (Farsangi hasonlat) is küldött. Nagyböjti készületként íme:

 

#Fasnachtsgleichnis Wer das ganze Jahr Masken trägt, geht am besten an Fasnachten mal ohne.
#Fasnachtsgleichnis An Fasnachten zeigt sich bei vielen Menschen, was sie wirklich denken.
#Fasnachtsgleichnis An Fasnachten lachen wir über Vieles, das uns sonst zum Weinen bringt.

 

A nagyböjt időszakára Szent Benedek a Regulában különleges módon hívja fel a szerzetesek és minden keresztény figyelmét.

 

  
48. A MINDENNAPI TESTI MUNKA

48.15A negyvennapi böjtre mindenki kapjon egy könyvet a könyvtárból, amelyet elejétől végig olvasson el. 48.16Ezeket a könyveket a negyvennapi böjt elején adják ki. 48.17Mindenesetre azonban rendeljenek ki egy vagy két szeniort, hogy a monostorban abban az időben, amikor a testvérek olvasással foglalkoznak, körüljárjanak, 48.18és megnézzék, nem találnak-e hanyag testvért, aki henyél vagy beszélget, és nem törődik az olvasással, és így nemcsak magának van kárára, hanem másokat is zavar.

 

49. A NEGYVENNAPI BÖJT MEGTARTÁSA 

49.1A szerzetes életének olyannak kell lennie, mintha állandóan negyvennapi böjti fegyelem alatt élne, 49.2mégis mivel kevesekben van meg ehhez az erő, ezért azt tanácsoljuk, hogy a negyvennapnak ebben az idejében teljes tisztasággal élje életét, 49.3ugyanakkor a más időkben elkövetett hanyagságait ezekben a szent napokban tegye jóvá. 49.4Ez akkor történik megfelelő módon, ha minden bűntől tartózkodunk, könnyek között imádkozunk, szent olvasmányokat olvasunk, a szív töredelmére és az önmegtagadás cselekedeteire törekedünk. 49.5Ezekben a napokban tehát szolgálatunk szokott mértékéhez adjunk hozzá valamit: külön imádságokat, ételben és italban önmegtagadást. 49.6A kiszabott mértéken felül mindenki ajánljon föl valamit saját akaratából a Szentlélek örömében Istennek, 49.7azaz: vonjon meg valamit testétől az ételben, italban, alvásban, beszédben és tréfálkozásban, és így a lelki vágyódás örömével várja a szent húsvétot. 49.8Azt azonban, amit ki-ki felajánl, terjessze apátja elé, és az ő imádságával és beleegyezésével tegye, 49.9mert ami a lelki atya jóváhagyása nélkül történik, elbizakodottságnak és hiú dicsőségvágynak számít, nem érdemnek. 49.10Tehát mindent az apát beleegyezésével tegyenek.