Világvallások

tantárgy: Hittan
osztály: XII. B, XII. A,

Ismétlő kérdések a Világvallások modulhoz

 1. Miért nem előzheti meg Daniélou szerint a belső időben az első kinyilatkoztatás a másodikat?
 2. Hogyan álltak a homo religiosus fogalmához a felvilágosodás korában?
 3. Mely vallások nem tartoznak a legitim vallások közé Rahner szerint?
 4. Rahner szerint kiket nem mondhatunk semmiképpen sem keresztényeknek?
 5. Keresztény szempontból miért elfogadhatatlan a liberális teológia vallástana?
 6. Mi a kapcsolat a logoi spermatikoi és az anonim keresztények között?
 7. Mit mondott Karl Barth a kereszténység vallási mivoltáról?
 8. Említs négy olyan jegyet, amely a hinduizmus ismérve!
 9. Mit jelent: Upanisad?
 10. Mi a karma hatalma?
 11. Hogy viszonyul Karl Barth a vallásokhoz?
 12. Mit jelent: a Brahman nem más mint az Atman?
 13. Sorold fel a négy fő kasztot!
 14. Mit jelent: juj (a jóga alapszava)?
 15. Milyen teológiai megközelítésre adott nagyon határozott választ Karl Barth?
 16. A király-jóga 23 eleme közül sorolj fel négyet, fokozatbeli sorrendben!
 17. Mi a kapcsolat a szanszára és a móksa között?
 18. Mit jelent: Maha-bharata?
 19. Miért mondják a buddhizmust isten nélküli vallásnak?
 20. Ki volt Szíta és mi történt vele?
 21. Mi a második nemes igazság?
 22. Mit jelent: bodhi?
 23. Mi az a panentheizmus?
 24. Említs két dharma-bölcsességet a Rámájánából!
 25. Mi a különbség a móksa és a nirvána között?
 26. Mi az első nemes igazság?
 27. Említs a hetes számmal összefüggő hagyományelemeket az iszlámban!
 28. Mit jelent: dar-al-iszlám?
 29. Mi történt 750-ben?
 30. Mi volt Mohamed civil foglalkozása?
 31. Ki volt a harmadik kalifa?
 32. Hogyan szolgálja a békét a szent háború?
 33. Mit jelent: haddzs?
 34. Milyen elemei vannak a mekkai zarándoklatnak?
 35. Mikor szűnt meg a kalifátust?
 36. Hogyan hallott Mohamed a Koránról?
 37. Ki volt a második kalifa?
 38. Mit jelent, és mi a jelentősége: dar-al-harb?
 39. Mi az iszlám öt parancsa?
 40. Kötelezi-e a Korán erőszakra a muszlimokat? (Indoklással válaszolj!)
 41. Mi az az ortopraxis, és mi a helye az iszlámban?

A modulzárásnál a fentiek közül tíz kérdés megválaszolása, valamint egy szövegrészlet és egy kép elemzése alapján kell számot adni a szerzett ismeretekről.