Megszépül a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium

Infogyőr.hu, 2009. augusztus 17., hétfő

A beruházás során szinte teljesen átépítik a közel 70 éves iskolát, de külön hangsúlyt kap az informatikai fejlesztés, és az akadálymentesítés is. A kollégiumi hálótermek bővítése mellett nyelvi tantermeket alakítanak ki, és megépül egy megfelelő felszereltségű fogadóterem is. A fejlesztéseknél fontos szempont az energiatakarékosság, így többközpontú fűtési rendszert vezetnek be az intézményben, és a szelektív hulladékgyűjtést is megoldják.

A pannonhalmi gimnáziumot és kollégiumot 1939-ben kezdték építeni. Teleki Pál miniszterelnök és az akkori főapát, Kelemen Krizosztom "olasz" gimnáziumot és kollégiumot szeretett volna indítani, amelyben nagy hangsúlyt kap az olasz nyelv és kultúra oktatása. A magyar és a hazai bencés iskolák történetében teljesen új megoldásnak számított, hogy a gimnázium és a kollégium egybeépült. Az osztályközösség a diákotthonban is együtt maradt, egy hálóban lakott, az osztályfőnök pedig többnyire diákotthoni nevelő is volt. A pannonhalmi iskolát 0948 júniusában államosították, a monostorral összekötő folyosókat lefalazták. Az iskola, mint bencés gimnázium 1950-ben indulhatott újra. A rendszerváltást követő évektől a pannonhalmi gimnáziumban egy hatosztályos és egy négyosztályos oktatási rendszer működik párhuzamosan egymás mellett. A gimnáziumban hatnapos oktatás folyik, és csak fiúk járnak ide, akik közül szinte mindenki a diákotthonban lakik, így megmaradt az a hagyomány, hogy az osztályok nem csak a délelőtti tanítás során, hanem a kollégiumban is együtt élnek.A projekt alapvető célja a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégiumban folyó magas színvonalú oktatásnak megfelelő infrastrukturális környezet megteremtése. Ennek a célkitűzésnek megfelelően a projekt hely- és energiatakarékos átépítés, illetve informatikai, oktatástechnológiai fejlesztéseket valósít meg. Külön hangsúlyt kap az épület akadálymentesítése, valamint a tanterme használhatóvá tétele az SNI tanulók számára is, és akadálymentes kollégiumi szobák kialakítása.Kiemelt fontosságú a nyelvi tantermek kialakítása, amely lehetővé teszi az idegen nyelvek kis csoportokban történő oktatását. Az új tantermek multifunkcionálisak lesznek, délutánonként és a hétvégéken a gimnázium zenei képzései programjának helyszínéül szolgálnak.A projekt keretében elkészül egy megfelelő felszereltségű fogadóterem és a hozzá tartozó panorámás terasz, amely a Gimnázium hétköznapjai során kényelmes váróteremként, konferenciák alkalmával pedig elegáns előtérként, fogadások helyszíneként funkcionálhat. Ezáltal nemcsak a Gimnázium, de az egész térség konferenciaszolgáltatási potenciálját is fejleszteni kívánjuk.A Kollégium és a Gimnázium térbeli elválasztásával a lakó- és tanuló tereket választják szét, ami segíti a diákok nappali koncentrációját és délutáni felkészülési, illetve kikapcsolódási lehetőségeit.A tantermek és hálótermek bővítésével megvalósíthatóvá válik az intézmény 1995 óta tervezett tanulói létszámnövelése, és a speciális elhelyezést igénylő, illetve a 11-12. osztályos gimnazisták kislétszámú (2-6 ágyas) hálókban történő elhelyezése.A fenntartható fejlődés környezeti és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevételével intézményünkben energiatakarékos, többközpontú fűtési rendszert és szelektív hulladékgyűjtést vezetnek be.A projekt megvalósításához több mint 195 millió forintot nyert az intézmény, amihez közel 24 millió önrészt biztosít.