Bencés nevelők találkozója Németországban

A németországi Sankt Ottilien főapátságban tartották a bencés iskolák nevelői ötödik világtalálkozójukat 2010. november 3. és 6. között. A „Közösség mint bencés ajándék a jövő számára” témában megtartott konferencián Pannonhalmát Albin, Henrik és Konrád atya, valamint Kovács Alida tanárnő képviselte.

 A BENET (Benedictine Educators Network – Bencés Nevelők Hálózata) célja az, hogy közös fórumot teremtsen a bencés közösségek által fenntartott iskolák nevelői és diákjai számára. Ennek eszköze a kétévente megtartott tanári-nevelői világkonferencia, valamint az ugyancsak kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi bencés ifjúsági kongresszus. A Hálózat és a találkozók kialakulása Magyarországhoz kötődik: a bencés millennium évében, 1996-ban Pannonhalmán fogalmazódott meg az igény, hogy a világ bencés nevelői számára alkalmat teremtsenek a találkozásra, útkeresésre és közös jövőépítésre.

A bajoroszági Sankt Ottilien főapátságban megrendezett négynapos találkozón szinte minden olyan bencés közösség képviseltette magát, amely iskolát működtet: kezdve a Fülöp-szigetektől Ausztrálián és Dél-Afrikán keresztül Észak- és Dél-Amerikáig, valamint Európáig. Ennek megfelelően szervezték a különböző nyelvű csoportok a közös zsolozsmát és szentmiséket angol, német, spanyol, portugál és több afrikai n yelven.

A konferencia fő témája idén a közösség (communio) volt. A fő előadók, Margaret Malone nővér (Ausztrália), valamint Fidelis Ruppert apát (Németország) arra keresték a választ, miként lehet a bencés regulát követő közösségek sajátos karizmáját az egyház evangéliumi küldetésével összhangban a nevelés különböző területein megvalósítani. Fidelis Ruppert, a németországi Münsterschwarzach nyugalmazott apátja a monostorok környezet-közeliségének és környezettudatosságának fontosságát is bemutatta – kitérve a „klauzúra- és belső környezetszennyezés” modern jelenségére is. Az előadásokat követő műhelymunkákban olyan témákban osztották meg a résztvevők tapasztalataikat és kérdéseiket, mint a fiatal kollégák bevezetése a bencés lelkiségbe; fiatalok és a bencés regula; öregdiák-szervezetek és kihívásaik; felnőttképzés a harmadik világban; bencés misszió a Csendes-óceán térségében.

A találkozó fontos eredménye – amelyet Notker Wolf bencés prímás apát (a képen) külön is üdvözölt – hogy hazánk három bencés iskolája teljes jogú tagként csatlakozott az eredetileg német nyelvterületet tömörítő, immáron közép-európai regionális szövetségbe is.