Esti ima Trianon századik évfordulóján

Pünkösd mindent megújító ünnepe után, június 4-én elérkezünk nemzeti tragédiánk, Trianon századik évfordulójához. Hisszük, hogy a sebeinket begyógyítani, a reményünket növelni, a fájdalmunkat enyhíteni és mindent egységbe összefogni: erre egyedül Isten Szentlelke képes. Ezért közös imádságot készítettünk elő erre a szomorú napra. A szokásos, 21.10-kor kezdődő esti imát Simó Gáspár atya, a Csíkszeredai testvériskolánk iskolalelkésze tartja majd, a Miatyánk előimádkozására pedig határontúli diákjainkat kértük meg.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy idén Erdélyből is, a Délvidékről is, Ausztriából is, a Felvidékről is és Kárpátaljáról is vannak diákjaink. Így valóban egységben tudjuk kérni, hogy a Szentlélek vezesse hazánkat, a magyarokat, a Kárpát-medence népeit az igazi egységre, amelyet semmiféle határ szét nem bomlaszthat. Csatlakozzatok be ebbe az imába csütörtök este! Várunk benneteket online Szent István templomába, a pannonhalmi bazilikába. Gyertek!

Albin atya