A holokauszt áldozatainak emléknapja

Az idei emléknapot 2014. ápr. 28-án, hétfőn tartjuk. Vendégeink a Tübinger Offensive Stadtmission keresztény közösség, amelynek tagjai közt náci bűnösök unokái vannak, Avner Boskey, krisztushívő izraeli zsidó, ill. a Szent Egyed Közösség. Az emléknaphoz szorosan kapcsolódik a német közösség szervezésében a Menetelés az Életért esemény. Részletes program és képek alább.

 

Rajzterem: Egy német keresztény közösség (TOS: Tübinger Offensive Stadtmission) tagjai beszélnek a családjuk történetéről és a hitükről. Téma: A közösség tagjai jó részének egyenes ági felmenői náci bűnösök voltak. Mit lehet kezdeni hívő keresztényként egy ilyen családtörténettel?

Asztrik-terem: Avner Boskey, Krisztushívő izraeli zsidó ember beszél (feleségével) a saját hitéről és identitásáról. Ő a judaizmusba született és/ám hiszi, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Téma: Számára a két vallás különbsége/ellentéte személyes probléma; és a holokauszt eseményére is a hite szempontjából tekint rá.

Teleki-terem: A Szent Egyed Közösség olasz alapítású katolikus közösség, amely nagy hangsúlyt fektet a szegényekkel, üldözöttekkel való szolidaritás vállalására. Téma: Miért tartják fontosnak keresztényként, katolikusként, hogy a holokauszttal foglalkozzanak? A közösségük rendszeresen szervez fiataloknak utat Auschwitzba. Miért és hogyan?

Képek megtekinthetők itt.

 

Hinnünk kell – különben Isten saját ígéreteit tekintve inkoherensnek bizonyulna – hogy Izrael összes szenvedése, amidőn kiválasztottsága miatt a pogányoktól üldözést kell elszenvednie, a Messiás szenvedésének része, ahogy a betlehemi gyermekgyilkosság is része Krisztus szenvedésének. Amennyiben a keresztény teológia nem volna képes a megváltásról és a kereszt misztériumáról szóló tanításába beemelni azt, hogy Auschwitz is Krisztus szenvedésének részét képezi, teljes abszurditásba fordulna. Isten kiválasztottjainak üldözése ugyanis nem egy az emberi bűntettek sorában, hanem olyan bűntett, amely közvetlenül a kiválasztáshoz kapcsolódik, a zsidó léthez. (J.-M. Lustiger bíboros)