IX. Cultura Nostra

A Főapátság és a Rákóczi Szövetség idén kilencedik alkalommal hirdeti meg történelmi versenyét. Az idei téma: Kisebbségben – többségben (Etnikumok a Kárpát-medencében a 18-20. században). A versenyen részt vehetnek magyarországi és határainkon túl élő magyar középiskolások (14-18 év között) 3 fős csapatokban képviselve iskolájukat.

Helye és ideje: Az első forduló feladatsorát a verseny honlapjáról tudják letölteni a csapatok 2009. december 3-án, csütörtökön 14 órakor, amelyet kitöltés után, legkésőbb aznap 16 óráig kell visszaküldeniük. A második, regionális forduló feladatlapját a Kárpát-medence különböző városaiban készítik el a résztvevők 2010. február 9-én. A szóbeli döntő a Pannonhalmi Főapátságban 2010. március 27-28-án kerül megrendezésre, melyre a legjobb teljesítményt elért 10 csapatot hívjuk meg. A döntőbe jutott csapatokat nyári jutalomutazáson is vendégül látjuk Herenden, Bábolnán, Tihanyban és Pannonhalmán.

 

A felkészüléshez ajánlott szakirodalom:

Magyarország története a 19. században. Szerk.: Gergely András. Bp. 2003.*

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Bp. 1984. (1986, 1996.) 142-321.

Együtt élő népek a Kárpát-medencében. Szerk.: Ács Zoltán. Bp. 1994. 45-257.

Szabó István: A nemzetiségek térnyerése és a magyarság. In: Magyar művelődéstörténet 4. (Barokk és felvilágosodás) Szerk.: Domanovszky Sándor. (Hasonmás kiadás: Szekszárd, 1991.)

Bellér Béla: A magyarországi németek rövid története. Bp. 1981. 54-187.

Miskolczy Ambrus: Románok a történeti Magyarországon. Bp. 2005. 89-176.

Szász Zoltán: A románok története. Bp. 1993. 55-76.; 102-108.

Makkai László: Magyar-román közös múlt. Héttorony Kiadó 1989. 152-272.

Bíró Sándor: Az erdélyi magyar román viszony a legutóbbi évtizedekben. In: Mályusz Elemér: Erdély és népei. Maecenas 1999.

Szarka László: A szlovákok története. Bp. 1993. 70-158.

Szarka László: Szlovák nemzeti fejlődés - magyar nemzetiségi politika 1867-1918. Pozsony 1995.

Sokcsevits Dénes – Szilágyi Imre – Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története. Bp. 1994.*

Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Debrecen 1998. 7-141.

 

* pontos oldalszámok a verseny honlapján megtalálhatóak!

 Jelentkezni 2009. november 20-ig a culturanostra.bences.hu weblapunkon lehet a diákok nevének, iskolájának és felkészítő tanárának megjelölésével. A jelentkezéskor e-mail címet is kérünk megadni, ahova az első forduló feladatlapját postázzuk. A Cultura Nostra Történelmi Vetélkedő honlapján (culturanostra.bences.hu) további információk szerezhetők a versenyről.