Elhunyt Tamás atya

Iskolánk egykori igazgatója, sokak tanára, prefektusa és lelkivezetője, Horváth Dori Tamás atya türelemmel viselt betegségében is példát adva, ma, december 14-én elhunyt. Kérjük az Urat, hogy Tamás atya, aki mindhalálig állhatatosan megmaradt a monostorban, és béketűrésével részt vett Krisztus szenvedéseiben, most országának is méltó részese lehessen!

Tamás atya már győri bencés diákként készült későbbi tanári hivatására. Sétaidőben is gyakran latin és görög ragozást mormolva rótta a város utcáit. Érettségi után a kommunista diktatúra miatt nem léphetett be azonnal a bencés rendbe, hanem egyházmegyés szeminaristaként kezdett teológiát tanulni. 1969-ben öltözött be Pannonhalmán. Katonai szolgálata után latin és orosz szakos diplomát szerzett, valamint görög tanulmányait is folytatta. Már ekkor nagy hatással volt rá a keleti szerzetesség irodalma. Hosszú időt töltött Győrött, számos osztálynak volt prefektusa, osztályfőnöke. Talán ő az a bencés, aki a legtöbb osztályt tudhat a magáénak. 1991-től Pannonhalmán lett igazgató-helyettes, majd 1996-2006 között igazgató. Ezután ismét Győrbe szólította rendi szolgálata: igazgató lett és házfőnök, majd Győr első konventuális perjele. Állhatatos imádságát és munkáját köszönjük Istennek, akitől minden jó származik. Fogadja be most hűséges szolgáját!  

1999. október 25–én, a katolikus középiskolai kollégiumok nemzetközi találkozóján elmondott és a BDSZ Almanachjában megjelent beszéde Nevelés a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban és Diákotthonban címmel ITT olvasható.