Bencés Diáknap 2022

PAX

2022. május 28-án, SZOMBATON, 14 órakor BENCÉS DIÁKNAP lesz a Díszteremben a PAX jegyében. A „békekonferencián” rövid előadásokat tartanak neves öregdiák előadóink, hogy szakterületükön belül foglalkozzanak a ma különösen is aktuális béke kérdésével. A részteles program és a beszámoló alább olvasható.

 

PROGRAM


11.00: ünnepi szentmise, bazilika


Utána a felújított Podkonicky-orgonát mutatja be Dejcsics Konrád OSB kulturális igazgató és Kiss Zsolt orgonaművész a Főkönyvtárban

Sör-virsli ebéd a gimnáziumi parkolóban, idén először az Apátsági Sörfőzde söreivel

 

14.00-16.00: PAX - „békekonferencia”, Díszterem

 

Előadók


Deli Gergely (1998A) jogász

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

A jog mint a béke eszköze

 

Schmal Dániel (1987A) filozófus

az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója

Az erőszak tilalma és a rítusok

 

Tringer László (1957B) pszichiáter

a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika volt igazgatója

A személyiség belső békéje

 

Hortobágyi T. Cirill (1977A) bencés szerzetes

a Pannonhalmi Főapátság főapátja

Keresd a békét, és járj utána (RB Prol 17.)

 

Minden mai és volt diákunkat hívjuk és várjuk!

 

---------------------------------------------------------------------------

Három év után ismét Bencés Diáknap

 

„Bencés iskolai múltunk nemcsak közös élmény – az is persze – hanem a társadalomért, az egyházért érzett felelősségtudatunk, elköteleződésünk forrása. A múlt közös élménye hív össze újra és újra bennünket, de Krisztus evangéliuma tart együtt minket.” Ezekkel a szavakkal köszöntötte egykori pannonhalmi bencés diákként Cirill főapát a Bencés Diáknapra érkezőket. A több évtizedes múltra visszatekintő rendezvényt a járvány miatti hároméves kényszerű szünet után 2022-ben – a hagyományokhoz hűen – május utolsó szombatján ismét megtarthattuk. 

Közös imádsággal kezdődött a Bencés Diáknap 2022. május 28-án, szombaton a Szent Márton-bazilikában. A szentmisén CirillCirill főapát beszélt Jézus a világban látható és láthatatlan nyomairól. Elsőként arról a lábnyomról, amely a Szentföldön, Jeruzsálemben az Olajfák hegyén lévő kis templomban ma is megtalálható. A hagyomány úgy tartja, hogy azok Jézus lábának lenyomatai. A helyszínt azon utolsó helyként tisztelik, amit mennybemenetele előtt utoljára érintett a földön. Nyomai azonban ott vannak a Szentírásban, a szentségekben is.

Cirill főapát rámutatott, hogy életünk nagy lehetősége Jézus nyomdokába lépni, azzal, ahogy éljük a mindennapjainkat. A nyomában járunk, amikor szeretetből elköteleződünk a másik mellett, amikor megbocsátunk vagy bocsánatot kérünk, de akkor is, amikor önzetlenül kedvesek, jólelkűek, szolgálatkészek vagyunk másokkal, és becsülettel, lelkiismeretesen végezzük munkánkat, nem rövidítünk meg másokat.

„Jézus nem azt várja, hogy erőnkön felüli nagy tetteket vigyetek végbe, hanem csak egyszerűen éljük és életünkkel hirdessük az evangéliumot. Találkozzunk újra és újra Jézussal az imádságban, a szentségekben, és találkozzunk az emberekkel!” – mondta. Majd hozzátette: „ezek a találkozások adnak értelmet az életünknek, és hoznak gyógyulást számunkra, az élettel és a találkozásokkal szükségszerűen velejáró sebekre! Mert ő maga ott lesz Szentlelkével.”

A szentmise után Konrád atya és Kiss Zsolt, a bazilika karnagya bemutatták a felújított Podkonicky-orgonát, KZSés a vállalkozó kedvű egykori és jelenlegi diákok ki is próbálhatták azt. Majd pohár sörök és virslik mellett találhattak újra egymásra a régi diáktársak. „A szerda esti mozik jelentették a hét csúcspontját” – nosztalgiázott pannonhalmi diákéveiről Deli Gergely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. A főapát pedig a közös kirándulásokat emelte ki a meghatározó élmények sorából.

A találkozón voltak, akik még csak nemrég hagyták el az alma matert, de olyan öregdiák is, aki hetven éve érettségizett. Az idő azonban ott és akkor, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium árkádjainál mintha eltűnt volna. Időst és fiatalt egy láthatatlan erő kötötte össze, szinte Máté evangéliuma vált jelenvalóvá: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük.”

Az idei diáknap témáját a jelenleg különösen is aktuális ősi bencés jelszó, a Pax adta. Ennek jegyében békekonferenciát tartottunk. PAXDeli Gergely 1998A a jog szemszögéből vizsgálta meg a fogalmat, Schmal Dániel 1987A, az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója filozófiai szempontból. Tringer László 1957B pszichiáter a személyiség belső békéjéről beszélt. Előadásában Cirill főapát felelevenítette a benedikálásakor elmondott idézetet: „A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be.” Majd arra hívta öregdiák társait, hogy saját közegükre, családjukra is tekintsenek így. „Tegyetek meg mindent ezért, és ezzel úgy gondolom, csatlakoztok Szent Benedek atyánk felszólításához is: »Keresd a békét, és járj utána!«”