Gyakran ismételt kérdések 2020-21.

KAPCSOLATTARTÁS, LÁTOGATÁS

Meglátogathatják-a szülők, hozzátartozók a gyermekeiket látogatási időn kívül?

A kollégiumi programok nevelésünkben kiemelt szerepet játszanak. Fontos, hogy ezeken lehetőség szerint mindenki részt tudjon venni. Emiatt egységesen szervezzük a szülői látogatás alkalmait is. Az időpontokat a tanév elején közzétesszük. Ha valami okból ettől eltérést kérnek, azt kivételes és méltányolható esetben, a prefektusa vagy az igazgató mérlegeli, és ad a kollégiumi programok alól felmentést.

Mikor látogathatják meg a diákokat barátok?

Ők is az év elején kihirdetett látogatási napokon.

A bentlakó diákok meglátogathatják-e közelben rokonaikat, barátaikat?

Ha Pannonhalmán laknak, prefektusi egyeztetéssel a délutáni szabadidőben, ha más településen, akkor rendkívüli igazgatói vagy prefektusi engedéllyel.

A délutáni szabadidőben elvihetik-e a szülők gyermekeiket?

Esetenként igen, amennyiben előzetesen egyeztettek a prefektusokkal.

Mikor találkozhat a gyermekkel a vele nem egy háztartásban élő szülő?

Ő is az év elején kihirdetett szülői látogatásokon.

Mikor beszélhetek telefonon a gyerekemmel?

A szabadidőben a mobilhasználati szabályzatban (Házirend 6.7.) megjelölt keretek között.

Mikor lehet a fiúknál mobiltelefon?

Ezt is a mobilhasználati szabályzat rögzíti. A 7-8.-osok 14-21 óra között használhatják, éjszaka leadják prefektusaiknak. A 9-12.-esek egész nap használhatják a telefont a megengedett keretek között.

Ha éjszaka betegség vagy egyéb probléma lép föl, hogyan értesíthetnek a gyerekek?

Mindig van éjszakai ügyeletes, aki elérhető személyesen vagy az ügyeletes telefonon.

Hogyan tudok beszélni gyerekem körülményeiről, tanulmányairól a prefektusaival?

A prefektusok elérhetőségüket megadják, és a velük előzetesen egyeztetett módon és időben kaphatnak tájékoztatást.

Hogyan találkozhatnak lányokkal a fiúk?

Amennyiben a fiúk szeretnék, akkor az osztályfőnök felveszi a kapcsolatot valamelyik katolikus lánygimnázium megfelelő osztályával, akikkel közös programokat szervezhetnek.

Családunk tartósan külföldön él. Hétvégi hazautazások idején nem tud hazajönni. Milyen megoldást kínálnak a találkozásra?

A hazautazásokat a családnak kell megszerveznie. Amennyiben diákunk nem tud külföldi otthonába eljutni, közösen keresünk megoldást.

 

SZABADIDŐ

Vihet-e magával a kollégiumba saját laptopot / biciklit / kisállatot?

Laptopot a házirendünknek megfelelően a 12.-es esek hozhatnak; és azok, akik erre pedagógiai szakszolgálati vélemény alapján jogosultak. Biciklit mindenki hozhat. Kisálllatot nem tarthatnak a fiúk a kollégiumban.

A gyerekem hetente háromszor úszni /cselgáncsozni jár, ifjúsági Európa-bajnoki harmadik helyezett. Tudja-e folytatni a sportot Pannonhalmán?

Sajnos, ezeket a sportágakat nem tudja folytatni nálunk.

Milyen sportokat választhat a gyermekem Pannonhalmán?

Négyféle sportágban vannak edzéseink heti több alkalommal: atlétika, kosárlabda, szertorna, vívás. Mindegyikben a korosztályos versenyek, diákolimpiák élvonalában vannak sportolóink. Ezen felül tömegsportként a legnépszerűbb a foci és a ping-pong.

Milyen hangszeren tanulhat a gyermekem Pannonhalmán?

Zongora, hegedű, cselló, fa- és rézfúvós hangszerek, dob, gitár, orgona. Fontos zenei műhelyünk a Bencés Big Band.

Milyen külön órákra tudnak járni tanulóink?

Sokféle (tantárgyi, nyelvi, sport, zenei, kézműves) szakkörünk van, ebből ad ízelítőt a https://www.phbences.hu/szakkorok oldal.

 

HITÉLET

Kötelező mindenkinek részt vennie a vasárnapi szentmisén?

Igen.

Kizárólag római katolikus vallásúak jelentkezhetnek?

Nem, más felekezethez tartozó diákokat is várunk. Ők is katolikus hittanoktatásban részesülnek, és katolikus liturgián vesznek részt.

Olyan is felvételizhet-e, aki nincs megkeresztelve?

Igen, van rá mód, de a keresztény hitre való nyitottságot elvárjuk.

Mindenkinek kötelező járni hittanra?

Igen.

 

PÉNZÜGYI TUDNIVALÓK

A külföldön élőknek kell tandíjat fizetni?

Amennyiben magyar állampolgárok is, akkor nem; ha nincs magyar állampolgárságuk, akkor az állami normatíva összege a többletköltségük.

Mekkora az éves taníttatási költség?

Évenként változik, a friss adatok a honlapon itt https://www.phbences.hu/raszorulo-diakok-tamogatasa-gimnaziumban olvashatók.

Kell-e a taníttatási költségen túl fizetni másra is, és körülbelül mennyit?

A fiúk zsebpénzét (kb.5.000-10.000 Ft/hó), és az osztályprogramok, tanulmányi kirándulások költségeit (kb. 10.000 Ft/hó) a prefektusok szedik be, és tartják nyilván. Erről rendszeresen kimutatást küldenek.

 

TANULÁS

Milyen továbbtanulásra készítik fel a diákokat?

Minden irányban tanulnak tovább diákjaink. A 2020-as hozzávetőleges felvételi statisztika: 29 % mérnök, 12 - 12 % közgazdaság, ill. bölcsészet, 11 % természettudomány, 9 - 9 % orvos, ill. jogász, 8 % pszichológia, a többi egyedi szakirány.

Hogyan ellenőrzik azt, hogy felkészült-e a gyerek az órára?

A délutáni tanulási időben, a stúdiumon felügyelő tanárok ellenőrzik, hogy mindenki tanul-e. A megszerzett tudást a délelőtti órákon szaktanáraink mérik föl a szokásos módon.

Hangosan tanuló gyerek hogyan tud tanulni a kollégiumban?

Külön teremben.

Csak jó tanulókat vesznek fel?

Olyanokat veszünk fel, akik megfelelnek a felvételi követelményeknek, és kellő nyitottságot mutatnak a bentlakásos önálló élet kalandjára.

A szóbeli felvételin mit kell tudni?

Nem lexikális tudást kérdezünk, hanem arra vagyunk kíváncsiak, képes-e önállóan, de közösségben élni másokkal - a hitre és a gimnáziumunk által kínált sokféle lehetőségre nyitottan.

SNI-s vagy BTMN-s diáknak is van lehetősége felvételizni?

Igen, van. Amennyiben van róla szakszolgálati vélemény, akkor az abban foglaltaknak megfelelő eljárásban és értékelésben részesül.

 

ÉTKEZÉS, BETEGSÉG

Milyen speciális diétát tud biztosítani a menza?

Az iskola jelenleg tojás-, tej- és gluténmentes, valamint diabetikus étrendet tud biztosítani azok számára, akiknek erről szakorvosi igazolása van.

Gyermekem válogatós. Van-e arra mód, hogy rendeljen magának ételt ételszállítótól?

Az iskola teljes étkeztetést biztosít, és törekszünk arra, hogy a diákok kedvére való étel kerüljön az asztalra. A kinti ételszállítóktól való megrendelést nem ajánljuk.

Lehet-e küldeni csomagot?

Igen, a postai küldeményeket a főporta szolgálata kezeli.

Születésnapra hozhatok-e neki tortát?

Igen, a prefektussal való egyeztetés után.

Tartós krónikus betegségben szenvedő gyermekem is el tudja látni a kollégium?

A betegségtől függ, ehhez mindenképpen előzetesen egyeztetni kell az igazgatóval.

Milyen fogyatékkal élő gyermeket tud vállalni a kollégium?

A fogyatéktól függ, előzetes igazgatói egyeztetés szükséges ehhez is. Súlyos fogyatékkal élőket nem tudunk felvenni.

 

KOLLÉGIUMI ÉLET

Választhat-e a gyermekem, hogy inkább kishálóban vagy nagyhálóban szeretne lakni?

7-8.-ban mindenki nagyhálóban van. 9-10.-ben minden osztálynak van egy 30 fős nagyhálója és általában egy 6 fős kishálója. Ezeket az osztályfőnök beosztása alapján az év során váltakozva lakják a diákok. 11-12. évfolyamon 4 fős szobák vannak.

A gyerekem rossz társaságba keveredett, úgy gondolom, szigorú iskolára van szüksége. Tud-e megoldást nyújtani erre Pannonhalma?

Az a tapasztalatunk, hogy minden gyereknek vannak problémái. Ezek megoldásában igyekszünk segíteni, de nekik is tenniük kell érte. Amennyiben gyermekük elfogadja a közösség normáit, tudunk neki segíteni, és sokat fejlődhet nálunk.

A gyerekem nem szeret tanulni, azt gondolom, Pannonhalmán majd megtanul. Valóban tudja ebben segíteni az iskola?

Különböző tanulási technikákat kínálunk, és hosszú tanulási időt. Ezeknek az elsajátítása és kitöltése is egy tanulási folyamat eredménye, ami eleinte nehezen megy, de később bele lehet jönni. A szorgalom és kitartás nagy segítség mindehhez.

Egyedül nevelem a gyerekem anyaként. Azt szeretném, hogy legyen valamilyen apaképe. Meg tud-e felelni ennek az elvárásomnak a gimnázium?

A gimnázium nem tudja pótolni az apát, de a fiúk fontos közösségi tapasztalatokra tehetnek szert egymás között prefektusaik vezetésével.

A gyermeket csúfolják az osztálytársai, de nem tudok neki segíteni. Hogyan védi meg az iskola?

Az ilyen esetet minél gyorsabban jelezni kell az iskola gyermekvédelmi rendszerének keretében működő Védelmi csoport-nál. A hatékony segítségadás fontos faktora, hogy minél hamarabb értesüljenek a segítségnyújtásban kompetens felnőttek. A jelzést az érintett diák, a szülő, a diák osztályfőnöke, prefektusa, bármelyik osztálytársa, barátja, tanára is megteheti. A Védelmi csoport-ot a segítségnyújtásban iskolapszichológus, mentálhigiénés szakirányú végzettségű pedagógusok, szükség esetén további megbízott szakemberek segítik. Nagyon fontos ilyenkor a szülők és a prefektus rendszeres kapcsolattartása.

Szoktak-e verekedni a fiúk egymással?

Igen, megtörténik, főként élesebb rivalizálás esetén, a fiatalabbak körében. Egy-egy elszigetelt előfordulást általában életkori sajátosságként kezelünk. Ilyenkor a kialakult helyzetet felmérve, pedagógiai eszközökkel lépünk közbe és előzzük meg az eset ismétlődését. Az ismétlődő vagy előre eltervezett, romboló szándékú támadást, erőszakot azonban nem toleráljuk. Az ilyen viselkedés fegyelmi büntetést, a Házirendben foglalt feltételek teljesülése esetén az iskolából való kizárást von maga után. Ilyen eset utoljára több éve fordult elő iskolánkban.