Iksz háttérstáb

tantárgy: IKSZ (iskolai közösségi szolgálat)

(Egyéni megszólítás után vállalható) Osztályonként, évfolyamonként nyújtanak segítséget társaiknak az IKSZ kérdésekben: ismerik a projektek, az adminisztráció, a működés részleteit és pontos felvilágosítást tudnak adni. Kezelik a naplókat, a faliújságot, figyelik a dátumokat, segítik a társaikat, hogy a projektekre pontosan, felkészülve érkezzenek. Segítik a felelős pedagógusokat és az iskolai koordinátor munkáját.

Rendszeresség: hetente 1 óra

Felelős pedagógus: Szalai Zsolt