Hadisírgondozás (1616)

tantárgy: IKSZ (iskolai közösségi szolgálat)

A Magyar Honvédség Hadisírgondozó Parancsnoksága vezetésével évente 4 alkalommal hadisírgondozás a Győr környéki temetőkben.

Rendszeresség: alkalomszerűen

Felelős pedagógus: Pogány Péter

Mentor: