Bevezetés a liturgiába

tantárgy: Hittan
osztály: IX. B, IX. A,

A moduláris hittanoktatás 9. osztályos első eleme a bevezetés a liturgiába illetve a bevezetés a Bibliába, szeptember és október hónap során oktatott modul. Ennek során a diákok megismerkednek a rítus és a liturgia fogalmával (liturgia mint eucharisztia, szentségek és zsolozsma), a gesztusokkal (keresztvetés, állás, kézbe áldozás); továbbá az eucharisztia liturgiájával, a keresztséggel és a bűnbocsánat szentségével.