1. Marbury vs. Madison

tantárgy: Jogeset elemzés

Jogesetek elemzése
Alkotmányjog - Az alkotmánybíráskodás
1. Marbury vs. Madison – az alkotmánybíráskodás elmélete

Az eset

Marbury egyike volt azoknak a békebíróknak, akiket Adams elnök (1797-1801) leköszönése előtti napon nevezett ki. Megbízólevelüket kézjegyével ugyan ellátta, de a kinevezéshez szükséges megbízólevél kézbesítése már az új kormány feladata volt, azonban Madison (Secretary of State: 1801-1809, elnök: 1809-1817) megtagadta a megbízólevél kézbesítését. Marbury a Legfelső Bírósághoz fordult jogorvoslatért, és a törvény által előírt ún. writ of mandamus kiadását követelte, amellyel a bíróság a kormányzati tisztviselőket bizonyos lépések megtételére kötelezheti (bírósági meghagyás).


Mi a három hatalmi ág?
Ki fogalmazta meg ezek elválasztásának doktrínáját?
Mi volt a célja ezzel?
Működik-e ez a gyakorlatban?

Vonatkozó jogszabályok

A. USA Alkotmány III. cikk 2.2: A nagyköveteket, más követeket és konzulokat érintő összes ügyekben és azokban, melyekben egy állam szerepel félként, az elsőfokú hatáskör a Legfőbb Bíróságot illeti. Az összes többi előbb említett esetekben a Legfőbb Bíróságnak fellebbviteli hatásköre van, mint a jog-, mint a ténykérdések tekintetében olyan kivételek, és olyan szabályok szerint, aminőket a Kongresszus tesz.


B. 1789-es Bírósági törvény: A Legfelsőbb bíróságnak a fellebbviteli hatásköre van minden ügyben, amely az alsóbb bíróságokat érinti, és meghagyással élhet bármely bíróság és államhatalmi szerv irányában.

Elsődleges kérdés: Van-e hatásköre a Legfelsőbb Bíróságnak?

Mit mind erről az alkotmány?
Mit mond erről az 1789-es Bírósági törvény?
Kiegészítheti-e az alkotmányi felsorolást a Bírósági törvény?

Marshall főbíró döntése szerint

A bíróság feladata megállapítani, mi a jog tartalma.
A bíró – az alkotmányra tett esküje alapján – köteles ítélkezése során figyelmen kívül hagyni azt a jogszabályt, amely az szövetségi alkotmánnyal ellentétes.

Az alkotmány tehát felette áll a törvénynek. Ez alapján fel lehet állítani a jogszabályok hierarchiáját: Alkotmány ← Törvény ← Rendelet (kormány, miniszteri, önkormányzati)
Az alacsonyabb rendű jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb rendű jogszabállyal.

A konfliktus megállapítása a LB feladata (USA). Nálunk az Alkotmánybíróságé.

Különbség

USA: a konfliktus megállapítása nem terjed ki a jogszabály megsemmisítésére. Csak épp a bíróságok nem fogják alkalmazni.
AB: Megsemmisíti az alkotmányellenes törvényt.