Magyarok Nagyasszonya: Szent István Pannonhalmán ajánlotta föl az országot Máriának?

 „Szent István király, midőn ellenségei ellen indult volna, fogadást tőn az Istennek, hogy Szent Márton püspök tisztességére templomot épéttet egy klastrommal együtt az Pannóniai hegyen (…) Szent Benedek Szerzetin lévő barátoknak … fogadá annak utána, hogy az Boldogságos Szűz tiszteletire is egy kápolnát épéttetne, kit az öreg szentegyház alá csináltatott, sok apró oszlopokkal ékesítvén, az maga királyi székét is oda helyeztetvén, mely veres márván kőből vagyok kifaragva.  Ezen szent kápolnában ajánlá az boldogságos szűznek örökössen Magyarországot…"

/Részlet galanthai [Esterházy] Esterás Pál: Mennyei korona Az egész Világon lévő Csudálatos Boldogságos Szűz Kepeinek röviden föl tett Eredeti című, 1696-ban kiadott könyvéből/