Várkonyi Gábor péntek esti előadása

2009. február 27-én este 8 órakor a Gimnázium Asztrik-termében

Várkonyi Gábor

egyetemi adjunktus, PhD (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék)

tart előadást

Közép-Európa és a konstantinápolyi angol politika a 16. század végén

címmel.

Várkonyi Gábor 1988-ban végzett az ELTE BTK magyar-történelem szakán. 1992-től oktat az ELTE BTK Művelődéstörténeti tanszékén. Külön­böző ösztöndíjak keretében vett részt több hónapos tanulmányutakon, illetve végzett kutatómunkát Krakkóban, az USA-ban, Londonban, Bécsben és Pozsonyban. Kutatási területei: kora újkori magyar társadalom, politika és művelődéstörténet; történeti ökológia; nemek szerepe és helye a kora újkori társadalomban. Kiemelt kutatási területe a konstantinápolyi angol diplomáciai képviselet Erdélyt és Magyarországot érintő tevékenysége, a kora újkori angol politika Oszmán Birodalommal folytatott és Kelet-Európát érintő politikája, illetve a magyar politikai elit kialakulása, változásai a 16-17. század­ban.

 Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!