Diákmise

Iskolánk liturgikus és közösségi életének hetenként visszatérő alkalmai a vasárnapi diákmisék. Az elmúlt tanév során sokat gondolkoztunk azon, hogyan lehetne a diákok aktív részvételét, bekapcsolódását még jobban elősegíteni. A 2013-14-es tanév diákmiséinek beosztása itt olvasható.

A vasárnapi diákmiséket 2010 óta egy-egy osztály gondjára bízzuk. Ez az osztály látja el a liturgikus szolgálatokat: a ministrálást, felolvasást, a hívek könyörgésének megfogalmazását,az adományok előkészítését és a zenei szolgálatot.  (Az alábbi képek a legelső diákmisén készültek - a bazilika felújítás előtti állapotát tükrözik, így már-már történelmi értékűek.)

A szentmisét megelőző csendesórán az osztályfőnökkel vagy a másnapi misét vezető bencéssel közösen végigveszik a liturgia olvasmányait és szövegeit, közösen hallgatják Isten igéjét és készülnek a másnapi szolgálatra. Isten igéje különösen élővé válhat egy-egy közösség számára, ha a liturgiát megelőzően átelmélkedik, megbeszélik, ha a liturgia során előadják, s ha a hívek könyörgésükben a bennük megfogalmazódott válaszokat és kéréseket szavakba öntik. A közösség aktívan részt vehet így az Ige szolgálatában.

Újításnak számít, és Isten Igéjét állítja a középpontba az, hogy az ambót negyed fordulattal befordítottuk a főhajó felé úgy, ahogy a szerzetesi imaórán is használják a monostor szerzetesei. Az olvasmány és a homília így több diákhoz juthat el közvetlenül. A térszerkezet alakítását jelenti az is, hogy a diákok a felajánlási körmenet révén az eukarisztia liturgiájában is részt vehetnek, összekötve ezáltal az oltár szintjét, a plánumonot, a padokban helyet foglaló diákokkal.


Különleges feladatot jelent a zenei szolgálat. Az előénekesek, az esetenként összeálló zenekar és a kórus a zene nyelvén és segítségével kapcsolódik bele Isten dicséretébe és a közös ünneplés alakításába.