Érettségi járvány idején

Érettségi járvány idején

A rendkívüli helyzet miatt a gimnázium házirendje kiegészült az idei érettségi időszakra vonatkozóan, amely kiegészítés alább olvasható. Az eredetileg május 3-ra kitűzött ballagás elmaradása kapcsán pedig Konrád atya írta meg gondolatait, amelyek itt olvashatók. Jó készületet és sikeres érettségit kívánunk minden végzős diákunknak!

Érettségi járvány idején

 

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Házirend-kiegészítése a 2020-as érettségi időszakra

Jogszabályi háttér:

4/2020 (III. 16.) EMMI határozat; 9/2020 (Iv.22.) EMMI határozat; 159/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet

beköltözés

A beköltözés május 3-án vasárnap délután egy és öt között történik, hat óra után már nem fogadunk érkezőt a nyugalom és a jelen szabályzat betarthatósága érdekében. Az érettségizők csak a Díszterem melletti bejáratot használják. Az érettségizőkön, a nevelőtestületi tagokon és az iskola technikai személyzetén kívül más nem léphet be az iskola területére. A beköltözők a Díszterem előtti fogadótérben kapják meg a szobaszámot, a steril csomagokat. Beköltözni csak akkor lehet, ha a beköltöző három, a jelen szabályzatra vonatkozó kérdésre helyesen válaszol. (A szabályzatot az érettségizők május 1-jén, pénteken kapják meg elektronikusan. Nyomtatott formában kihelyezzük minden folyosói hirdetőfelületre.) A beköltözés lehetőség szerint az osztályfőnökök által készített beosztás szerinti időben történjék!

szállás

A beköltöző érettségizők külön szobákban laknak. A szobakijelölés aszerint történik, hogy a tetőtéri szobákban lehetőleg a hosszabban (pl. május 3-21), az ideiglenesen kialakított hálóhelyiségekben és a Szent Jakab Házban pedig a rövidebben (pl. május 3-7) itt tartózkodók kapnak szállást.

érettségi tájékoztató

Vasárnap este 20.00 órakor az A csoportnak, 20.30 perckor a B csoportnak lesz rövid eligazítás a Díszteremben, amely során az ülésrend kettő szék és kettő sor távolságnyi biztonsági tér megtartását követi. A távollévők mobilkapcsolat segítségével követhetik a rövid tájékoztatót.

a főmonostor és a gimnázium elválasztása

A gimnáziumnak a -2-es kapuján (elektronikus engedéllyel is szabályozva) csak a nevelőtestület, a gimnáziumi technikai munkatársak, az apátsági karbantartók és az IT részleg munkatársai léphetnek be. A gimnáziumnak a Díszterem melletti kapuján (elektronikus engedéllyel is szabályozva) csak az érettségizők és prefektusaik, a gimnáziumi műszaki vezető, az iskola-egészségügyi kollégák, valamint a GIT tagjai léphetnek be. A gimnázium minden más megközelíthetősége, átjárója, ajtaja és kapuja védőszalaggal fizikailag le lesz zárva, illetve a diákebédlői ajtó kulccsal lesz lezárva. A diákebédlői ajtót a konyhaszemélyzet, a takarításvezető, az iskolavezetőség, a végzősök prefektusai továbbá a nevelőtestület három nevesített tagja használhatja. Az érettségizők számára összefoglalva tehát: a kisbejárat is és az oroszlános kapu is zárva lesznek, az épületbe ki és be az érettségizők csak a Díszterem melletti kapun közlekedhetnek; a -2 a tanároknak és a technikai munkatársaknak van fenntartva.

prefektusi felügyelet

Az beköltöző érettségizők prefektusi felügyletét a végzős osztályok négy prefektusa és az iskolavezetés látják el, külön beosztás szerint. Az ügyeletes telefonon a beosztás szerinti személy bármikor elérhető.

bencés jelenlét

A prefektusi és érettségi felügyleti munkában két szerzetes vesz részt. Ők az érintett időszakban (a május 3-a 17.45-kor történő iskolába való belépésüktől a május 21-e utáni tesztvizsgálatuk negatív eredményéig) a főmonostorba (ide értve a főkaputól számított belső udvart is) csak külön igazgatói és perjeli engedéllyel léphetnek.

aki ingázik (nem költözik be)

A járvány miatti mind jobb szeparáció miatt, aki nem költözik be, az csak a vizsgák idején tartózkodhat az épületben, azaz: vizsga előtt fél órával érkezhet, majd vizsgáját befejezve haladéktalanul térjen haza. Belépéskor a Díszterem melletti kaput lehet használni, más bejáratot nem. A Díszterem melletti vizesblokkot csak az ingázók használhatják. Belépés után az érkező ebben a vizesblokkban alaposan mosson kezet, majd a Jeges termen keresztül a vizsgahelyszín felé vezető legrövidebb folyosószakaszt és főlépcsőházi szakaszt használhatja. Vizsgahelyszínéről a Díszterem előtti térben helyezünk ki tájékoztatást. Az épület más részeibe csak osztályfőnöki vagy igazgatói engedéllyel mehet. Étkezését is a szálláshelyén kell megoldani.

a -2 szint

Kérjük a vizsgázókat, hogy a -2 szintre ne menjenek. Ez a technikai munkatársaink szintje. Ugyan velük mindenképpen lesznek útvonal-keresztezések, mégis, sokak számára megnyugtató, ha a -2 szintre a vizsgázók nem mennek.

étkezés

A három főétkezésnél szigorúan kell értelmezni az következő szabályokat: 1. Étkezés előtt kötelező a fél perces kézmosás. 2. Az étkezésekre minden csoport az arra kijelölt időben érkezhet. A kiszolgálásra az ebédlő padlóján látható kijelölések szerinti távolságban lehet várakozni. A csoportbeosztás a háló- és vizesblokkbeosztási csoportokkal azonos. 2. Az ebédlőben nincs önkiszolgálás. Az ételt és az evőeszközöket, papírtörlőt a szakképzett konyhaszemélyzet helyezi egyesével a soron következő érettségiző számára a pulton lévő tálcára, ahonnét azt az érettségiző a számára név szerint ki- és megjelölt ülőhelyhez viszi. Az ülőhelyek a székek szellős elhelyezésével a biztonságos távolság megtartását szolgálják; ezt a rendet tilos megváltoztatni. 3. Étkezés után a szokásos módon a diák a kijelölt pulthoz viszi a tálcáját és a szokásos módon lepakol róla. 4. A reggeli az első héten 7.30-8.30, a második héten 6.50-7.30 között, az ebéd május 4-e hétfőn 13.15-14.15, keddtől 12.15-13.15 között, a vacsora pedig 18.00-19.00 között, a csoportkijelöléseknek meghatározott időben lesz. 5. Az emelt szintű érettségire indulók számára a konyha az első héten 7.00-kor ad reggelit, a második héttől 6.30 perckor. Az emelt szintű érettségiről visszatérők számára a konyha elteszi az ebédet. Amint visszajöttek az érettségizők Győrből, az ügyeletes prefektus telefonon (325-ös mellék) értesíti a konyhát, akik megmelegíti az ebédet, és a hívást követően negyed órával elkezdik a tálalását a fenti rend szerint. A tálalás a várakozási sor utolsó érettségizőjének kiszolgálásával befejeződik. A Szent Jakab házban lakók számára a vacsora a Szent Jakab házban lesz, a többi étkezés a diákebédlőben.

takarítás

Az írásbeli vizsgák érintett területein (belépőkapu, folyosók, vizesblokkok, osztálytermek) napi fertőtlenítő takarítás lesz. A folyosói felügyelő szaktanár az érettségi ideje alatt gondoskodik az érintett ajtók kilincseinek fertőtlenítéséről. A kollégiumi szobákban heti takarítás lesz, illetve a kiköltözés utáni fertőtlenítő takarítást végzik el kollégáink. A kollégiumi vizesblokkokat naponta takarítják, illetve a kihelyezett fertőtlenítő takarítószerekkel az érettségiző maga után kitakarítja.

kollégiumi vizesblokkok

Az adott folyosón/szinten lakók csak a kijelölt vizesblokkot használhatják, a számukra kijelölt vizesblokkot viszont csak ők használhatják. A kollégiumi vizesblokkokat naponta takarítják, illetve a kihelyezett fertőtlenítő takarítószerekkel az érettségiző maga után kitakarítja. A használatban lévő mosdóknál külön kézfertőtlenítőt helyezünk ki. A -2. emelet vizesblokkja a technikai kollégáknak, a Díszterem melletti vizesblokk pedig a nem beköltöző érettségizők számára van fenntartva.

Tornacsarnok

A járványügyi előírások szigora nem engedi, hogy a Tornacsarnokot megnyissuk. Így a konditerem is zárva lesz.

Mit hozz magaddal? (tanszer és taneszközhasználat)

Az érettségizők hozzanak magukkal minden olyan eszközt, ami az érettségihez szükséges: kék tintás tollak (legalább négy darab), beléptetőkártya (pittyentő), függvénytáblázat, körző, vonalzó, számológép, szótár, történelmi atlasz, személyi igazolvány, lakcímkártya, érettségi behívó, csomagolt kisebb édesség, üdítő; természetszerűleg: tisztálkodószerek, ágynemű, törülköző, ruházat; öltöny nem kell; igény szerint: ceruza, radír, füzetek, jegyzetlapok, könyvek, laptop, mobil, töltőkkel, hajszárító, zsebkendő. (Az eredeti, papíralapú behívót majd a magyar írásbeli kezdete előtt (7.50 tájban) osztja ki Ica és Zita. Ezt kell majd az emelt szintű vizsgán/vizsgákon bemutatnotok.)

hűtőhasználat

Amennyiben a kishálóban van hűtő, azt lehet használni. Aki olyan hálóhelyet kap, ahol nincsen hűtő, az nem használhat hűtőt. Az elkülönítés miatt a másik szobájában lévő hűtő miatt a másik szobájába ne menjünk! Hűtő nélküli hálóhelyiséget csak olyanok kapnak, akik egy hétnél tovább nem maradnak a kollégiumban.

mosási lehetőség

A rendelkezésre álló mosógépeket azok használhatják, akik nem mennek haza az első érettségi héten. A beosztást az osztályfőnökök rendezik. Kivételes esetben, és a biztonsági előírásoknak megfelelő feltételekkel az első héten is lehet adni mosógéphasználati engedélyt.

diákok maszk- és kesztyűhasználata

A beköltözésnél minden beköltöző kap 2-2 steril csomagot, amelyben csomagonként található három maszk és 1 pár kesztyű (ez összesen nettó 1.600.- forint), valamint további 5 ingyenes maszkot. A középszintű érettségiken egy-egy maszk használata lesz kötelező: amikor a vizsgázók a dolgozatot beadják. Ekkor ugyanis nem garantálható a 2 méteres távolság a tanártól, aki a dolgozatot a diákot irányítva végigtekinti a fejlécek kitöltését, a ki nem használt papírfelületek áthúzását, a beadott piszkozati és tisztázati pótlapok számának helyes megjelölését és más apróbb adminisztrációs részleteket leellenőrizze. Ennek során a tanár nem ér hozzá a dolgozathoz. Emelt szintű érettségi esetén az adott iskolában előírás lehet a maszk (és esetleg a kesztyűhasználat), így azt javasoljuk, hogy az emelt szintű érettségire az egyik steril csomagot, vagy akár mindkettőt az érettségiző vigye magával. A kesztyűhasználatot a Győri tartózkodás idején is erősen ajánljuk. Szükség esetén plusz maszkot és kesztyűt korlátozott számban tudunk adni.

szabadidő

Szabadidőben is tartsák meg az érettségizők a járványmegelőzéshez szükséges két méteres távolságot. Sétához, testmozgáshoz a Várkör, a Boldogasszony környéke és az Illaki erdő ajánlott. A városba lemenni csak igazgatói (!) engedéllyel - és akkor is csak egyesével - lehet, erre a szigorúbb szabályra a városlakók miatt van szükség.

tömegközlekedés

Az emelt szintű érettségire való utazáshoz a Kisalföld Volán jelentős segítséget ad azzal, hogy mentesítő járatot küld a matek, a történelem, az angol, a kémia, a biológia és a fizika érettségik reggelén. Minthogy ezek az adott járműnek az aznapi első útjai lesznek, így a járműtől származó fertőzésveszély igen csekély. Az érettségizők ne üljenek közvetlenül egymás mellett és közvetlenül egymás előtt. A másfél méteres távolságot tartsák meg! Az általános szabályokat követve a tömegközlekedési eszközökön maszkot kell használni. A pontos indulás kiemelten fontos, hiszen aki késve érkezik az érettségire, az nem kezdheti meg a vizsgát, azaz ebben a tanévben nem kap érettségi bizonyítványt. Éppen ezért a pontos indulásra mindenki ügyeljen, sőt a vizsgázók egymást is segítsék, figyelmeztessék, ösztönözzék erre, különösen azokat, akik erre nagyon rászorulnak. A visszaúton is kötelező a maszkviselés és az előzőekben említett távolságtartás. A Győrből való visszatérésnél javasoljuk a vasút használatát, hiszen azon szellősebben lehet ülni. Az oda- és a visszaút során nem csak a vizsga letételének feltételeként kell az érettségizőnek a vizsgabehívót magánál tartania, hanem mert rendőri intézkedésnél, felszólításra ezzel igazolhatja, hogy utazása a kijárási korlátozások alóli, jogszabályban is rögzített kivételnek minősül.

tesztelés

Aki ezt az otthoniak érdekében kérte és vállalta, az (ha sikerül megszervezni) a hazautazás előtt vírustesztnek vetheti alá magát. Minthogy a teszt az immunválaszt vizsgálja, és az immunválasz három nap alatt fejlődik ki, ezért a tesztelésnek akkor van valóban megnyugtató értelme, ha három napos szigorú elkülönülést követ. Ezért a teszthez azt kell vállalni és teljesíteni, hogy a vizsgázó az utolsó emelt szintű vizsgája után három napig szigorú szabálykövetéssel távolságot tart mindenkitől, valamint hogy nem tömegközlekedéssel tér haza. A teszt ára kb. 3200.- forint.

betegszoba-szolgálat

A gimnáziumi ápolószemélyzet az írásbelik idején ügyeletet lát el. Szükség esetén az iskolaorvost is el lehet érni. Az ápolók a földszinti beszélgetőszobában rendelnek.

Covid 19 protokoll

Amennyiben bárki a vírusfertőzés tüneteit mutatja, haladéktalanul hívja fel telefonon az ügyeletes prefektust (30 624 6107), majd a gimnáziumi ápolót (30 785 9037). A telefonos jelzés után az ügyeletes prefektust helyben (lehetőleg a saját szobában) kell megvárni. Az ügyeletes prefektus a titkárságon kesztyűt és maszkot vesz fel, illetve az elkülönítő helyiség kulcsát magához veszi, majd a beteget az elkülönítőbe kíséri. Közben az ápoló értesíti az iskolaorvost és az igazgatót. A továbbiakban az iskolaorvos, vagy az általa megjelölt egészségügyi személy intézkedéseit kell követni. A kijelölt elkülönítő a -1. emeleten lévő vendégszoba ("Pali bácsi szobája"). Ha az már foglalt lenne, a második emeleti prefektusi szobák a pótelkülönítők. Az elkülönítőbe belépni, a bent tartózkodót látogatni csak iskolaorvosi vagy igazgatói engedéllyel és megfelelő védőfelszereléssel szabad. Az elkülönítőben tartózkodó(k) ellátásáról az igazgató és az iskolaorvos gondoskodnak.

az érettségi felügyelet módja

A felügyelő tanár a vizsga kezdete előtt 30 perccel legyen jelen az épületben. Az első felügyelők a vizsga kezdete előtt 20 perccel ellenőrzik a vizsgahelyiség állapotát, majd központilag biztosított kesztyűt húznak a Titkárságon és így a szükséges eszközöket a vizsgahelyszínre viszik. A vizsgázók a vizsga kezdete előtt 10 perccel elfoglalhatják a helyüket, megkezdik a már kiosztott boríték feliratozását, majd meghallgatják a szokásos tájékoztatót. A vizsga feladatlapját a felügyelő kiosztja, majd leveheti a kesztyűjét. A vizsgázók a szokásos módon kitöltik a feladatlap minden oldalának a fejléceit, és a feladatlap címoldalára felírják: "Az érettségi vizsgáról szóló tájékoztatót tudomásul vettem.", dátumot írnak alá és aláírják. A több feladatlapos érettségiknél minden kiosztás kesztyűben történjék! A vizsgázó az erre kijelölt intervallumban kimehet a kijelölt mosdóba. Az intervallum kezdetét a helyettes felügyelő vagy a folyosói felügyelő a "Kiment - visszajött" pecséteknek a terembe való behozatalával (is) jelzi. A vizsgázó a kimeneteli szándékát kézfeltartással jelzi a felügyelő tanárnak, aki intéssel engedélyt ad a vizsgázónak. A vizsgázó a dolgozatát a katedra melletti, erre kijelölt (a pótlapok számára is használatos) asztalra teszi, majd kimegy a mosdóba. A kihelyezett dolgozatra a felügyelő a dolgozat érintése nélkül a megfelelő pecsétek használatával rávezeti a kimenetel és a bejövetel időpontját, majd a vizsgázó a dolgozattal együtt a helyére megy, hogy folytassa a munkát. Eközben a helyettes felügyelő vagy a folyosói felügyelő fertőtleníti a (meg)érintett kilincseket. Egyszerre csak egy vizsgázó mehet ki. Több feladatlapból álló érettségi esetén a befejezett feladatlapot a vizsgázó az idő leteltével beleteszi a borítékba. Ha a vizsgázónak pótlapra vagy iskola által biztosított segédeszközre van szüksége (pl. helyesírási szótár), szándékát kézfeltartással jelzi, majd a felügyelő intésére az erre kijelölt asztalhoz megy a megfelelő segédeszközért/pótlapért. Hasonló módon történjék az eszköz visszatétele is. A vizsga legvégén a felügyelő és a vizsgázók is maszkot húznak. Ekkor ugyanis nem garantálható a 2 méteres távolság a tanár és a vizsgázó között. A felügyelő a diákot irányítva (a diák lapozza végig a dolgozatot) leellenőrzi a fejlécek maradéktalan kitöltését, a ki nem használt papírfelületek áthúzását, a beadott piszkozati és tisztázati pótlapok számának helyes megjelölését, a tájékoztatás tudomásulvételének igazolását és más apróbb adminisztrációs részleteket. Ennek során a tanár nem ér hozzá a dolgozathoz. Az áttekintést követően a vizsgázó rávezeti az első feladatlap címlapjára, hogy "Dolgozatomat leadtam:" a percre pontos időmegjelöléssel, majd dátumot ír rá és aláírja. Ezután minden feladatlapját, piszkozati és tisztázati lapját beleteszi a borítékba, amelyet a vizsgázó tanári katedrára helyez, majd kimegy a teremből. Az így összegyűlt borítékokat a felügyelő jelzésére az iskolatitkár gyűjti be és viszi az igazgatói irodába, ahol a dolgozatok 24 órát várnak. Csak a 24 óra elteltével kezdhető meg a dolgozatok javítása.

nyelvi érettségik köztes szünetei

Az idegennyelvi érettségik 2. és 3. feladatlapja között 15 perc szünetet kötelező tartani. E szünet alatt a saját kijelölt hálóba vagy a Dísztermi kijáraton keresztül a várkörre, illetve a saját kijelölt vizesblokkba el lehet menni. A szünet lejárta előtt 2 perccel mindenki térjen vissza a vizsgahelyszínre.

kiköltözés

A kiköltözés egyénileg történik, az osztályfőnökkel egyeztetett beosztást követve,, ha az érettségiző tesztelést kért az utolsó írásbeli utáni harmadik napon, egyébként az utolsó írásbeli napján.

hittan szóbeli

Ebben a vizsgaidőszakban csak hittanból lesz szóbeli érettségi, június 11-én az A osztálynak, június 12-én pedig a B osztálynak. Amennyiben a járványhelyzet ezt akkor még megköveteli, a vizsgákat olyan dél körüli illetve kora délutáni időpontokra tűzzük ki, amely lehetővé teszi, hogy ne kelljen a kollégiumot megnyitni. A vizsgák helyszíne a Teleki-terem lesz, amelynek a Díszterem felőli bejárathoz közelebb eső ajtaját a vizsgázók, a Tanári teremhez közelebb eső ajtaját pedig a vizsgabizottság használhatja. A terem közepén műanyag védelmi választék lesz. A tételhúzás során sem lesz fizikai kontaktus/közelség.

bizonyítványok

Az érettségi bizonyítványokat postán küldjük el a vizsgázóknak.