Albin atya levele a szülőknek és diákoknak

Kedves Fiúk! Most, hogy idő előtt ki kell költöznötök a kollégiumból, Albin atya szüleiteknek írt soraival köszönünk el. És persze várunk vissza szeretettel titeket mielőbb!

Kedves Szülők!

A kormány ma este elrendelte, hogy az ország összes iskolája zárjon be. Nehéz idők ezek. Úgy gondolom, hogy sem a tanárok sem a diákok nem örömmel, hanem megrendülten állnak e kényszerű szünet elé. És a helyzet még drámaibb lesz majd, amikor sorra jönnek a hírek, és egyre közelebbről, hogy hol tart a vírus. Valószínűleg hozzánk is eljön, minket sem kímél. Jób könyve jár az eszemben mostanában, ahogy az ő élete, gazdagsága, családja, egész egzisztenciája alig egy hét alatt alapjaiban megrendült. „Áldott legyen az Úr neve” – Jób minden rossz hírre ezt mondta. Nem egykedvűség volt ez tőle, hanem az a hit, hogy Isten végtelen türelmébe belefér minden: élet és halál, a koronavírus és gazdasági válság, és belefér minden ember: mi mindannyian. Szerintem Jób erre a végtelen szeretetre emlékeztette magát ezzel a rövid imával: „Áldott legyen az Úr neve”.
Fontos, hogy a diákok számára a kényszerű szünet ne váljék parttalan semmittevéssé, ami nagyon káros lenne a fiúknak. Ezért tanáraink előre láthatóan szerdától a tanóráknak megfelelő „valós időben” a digitális világ eszközeinek segítségével távoktatást (tantermen kívüli digitális oktatást) tartanak. Ebben az új pedagógiai kihívásban az első időben még nem leszünk nagyon gyakorlottak, de aztán majd belejövünk. A diákokkal már összeállítottuk a kommunikációs csoportokat, hogy ez a fajta oktatás rendben elindulhasson. Abban kérjük a szülők támogató segítségét, hogy a fiúkat emlékeztessék a távoktatásban való részvételi kötelezettségükre, és délelőttönként tegyék számukra lehetővé a mobiltelefonjuk vagy az otthoni számítógép használatát. Ha valami miatt ez lehetetlenné válna (pl. betegség, eszközhiány), arról szülői igazolást kérünk és fogadunk el. Reméljük ezzel hasznos terhelést adunk a diákoknak.

Imádságban is kísérjük egymást ebben a nehéz időben! Isten áldása legyen mindannyiunkkal!

Albin atya