Biztonságos iskola

Az iskolai zaklatás, az erőszak, bármilyen bántalmazás nem marad nyom nélkül: akárhogyan is kötődik egy szervezet a gyerekekhez, ezeknek a konfliktusoknak komoly következményei lehetnek. A megfelelő reagálás óriási kihívás, de elengedhetetlenül fontos. Ebben segít a Biztonságos Iskola - Gyerekvédelmi irányelv.

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Biztonságos Iskolák programja 2019-ben azért indult, hogy biztosítva legyen Magyarországon az iskolákban a gyermekek biztonságos környezete. 

Az iskolai zaklatás, a  kortárs online erőszak, a családban elszenvedett bántalmazás esetek iskolai következményei, és a tanár-diák / szülő-tanár konfliktusok komoly kihívást jelentenek az oktatási intézmények számára. Tapasztalataink szerint ezekre a kihívásokra jelenleg eseti, ad-hoc válaszaik vannak az intézményeknek.  A hatályos jogszabály szerint kötelező dokumentumok (SZMSZ, Házirend, Alapító Okirat, Pedagógiai Program, stb.) nem adnak választ a legfontosabb folyamatokra az észlelés, jelzés, reagálás és utánkövetés dimenzióiban, ezért szükséges olyan kiegészítő protokoll  elfogadása, ami az oktatási intézményeket képessé teszi arra, hogy valóban biztonságos környezetként működjenek.

Mire teremt lehetőséget az iskolai gyermekvédelmi irányelv?

  1. Tanárok, iskolavezetők, pedagógusok számára: ismeretek a gyermekek elleni erőszak, az iskolákban megjelenő kortárs zaklatás (bullying) és a megelőzés terén; az átláthatóság erősítése az iskolákban előforduló erőszak kezelési mechanizmusokban; a bizalom erősítése a szülők és az intézmények közt a megoldatlan, vagy helytelenül kezelt gyermekbántalmazási ügyek számának radikális csökkentése.
  2. Iskolás gyermek számára: a biztonságosabb és védettebb iskolai környezet; felkészültebb és érzékenyebb iskolai személyzet; az iskolai erőszak, kortárs zaklatás (bullying) és online zaklatások csökkenése; a korai jelző/kötelező jelzőrendszer hatékony működése az iskolákban; transzparens és egyértelmű  eljárási keretek.
  3. A szülők számára: Átlátható keretet, követhető, egyértelmű folyamatot kínál, hogy probléma esetén kihez és milyen módon lehet segítségért fordulni, melyek az egymást követő lépések.

A Biztonságos Iskola programon egyházi és világi iskolákkal közösen dolgozunk:

  • Pannonhalmi Bencés Gimnázium Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium
  • Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium
  • Pesthidegkúti Waldorf Iskola
  • Budapest School

Az iskolákkal szoros szakmai együttműködésben az Alapítvány összeállít  egy-egy, az intézményi sajátosságokra is reagáló iskolai gyermekvédelmi irányelvet. Minden intézmény képzésen vesz részt, ahol szülők és diákok, valamint a szakmai résztvevők is külön felkészítést kapnak.

2019 őszén  publikáljuk az iskolai együttműködések tapasztalataira épülő Biztonságos Iskolák- gyermekvédelmi irányelvet és Útmutatót, amelyet ingyenesen elérhetővé teszünk a hazai oktatási szervezetek számára. A gyermekvédelmi irányelvek lényege, hogy a gyermekekkel kapcsolatba kerülő szervezetek – iskolák, sportszakkörök, gyermekvédelmi intézmények – képesek legyenek olyan biztonságos légkört teremteni, amely megvédi őket attól, hogy bántalmazás vagy visszaélés áldozatává váljanak. Az irányelvek segítséget nyújtanak a gyermekbántalmazás és veszélyeztetés felismerésében, segítenek a hatékony intézményi problémakezelésben, átlátható kereteket teremtenek a gyermekekkel szembeni erőszak esetek megfelelő intézményi kezelésére és utánkövetésére.

Hisszük, hogy minden intézményi kultúra csak tud úgy megváltozni, ha eltűnnek a rossz titkok és rossz  csöndek. A csendtörés maga a megoldás, hiszen a gyermekek védelme az intézményi felelősségvállaláson, az átláthatóság megteremtésén: a védelmi irányelvek elfogadásán keresztül tud megvalósulni.

A Csendtől a szóig - Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpózium  lesz a program  első nyilvános eseménye lesz 2019. október 15-én, a Pannonhalmi Főapátság és a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány közös szervezésében. A szimpózium célja, hogy világosság tegyük: a gyermekvédelem közös ügyünk. Az eseményen egyházi és világi fenntartású iskolák és szakemberek találkoznak annak érdekében, hogy közös erőfeszítéseket tegyenek, és állást foglaljanak a biztonságos iskolák fontossága mellett.

Miről szól a Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpózium?

 A pannonhalmi gyermekjogi szimpózium keretében egyházi és világi, állami és alapítványi fenntartójú iskolák és intézmények találkoznak egymással. A gyermekvédelem közös ügy, hiszen nincsen “egyházi” vagy “világi gyermek”. A konferencia meg szeretné mutatni, hogy ha a gyermeket és az ő javát állítjuk az iskolai és szervezeti kultúra középpontjába, akkor az ideológiai és felekezeti határok is felszámolódnak, és közös nyelvet tudunk beszélni.

A Biztonságos Iskola Programhoz 2019. októberéről lehet csatlakozni, a Pannonhalmi Szimpózium nyílt, regisztráció ellenében a részvétel ingyenes.

A Biztonságos Iskola program vezetője Dr. Lippai Vera, a Hintalovon Alapítvány jogásza.